Plán ICT

Plán je zpracován na období od 1. 1. 2019 (stávající stav) do 31. 12. 2020 (cílový stav).

 

Údaje o škole

Název školyZákladní škola Velká Hleďsebe, okres Cheb, příspěvková organizace
Adresa školyPohraniční stráže 95, 353 01 Velká Hleďsebe
IČO70997187
RedIZO600066479
Počet žáků181
Počet učitelů / přepočteno na celé úvazky21/13,865

 

  

Stávající stav

 

Počty učeben

Počet počítačových učeben1
Počet odborných pracoven4
Počet běžných tříd9
Celkem14

  

Počty počítačů podle hardware a operačního systému

DruhPočetTypická konfiguraceOperační systém
Server2

Intel Core i5-4440, 4 GB RAM

Inte l Xeon E3-1225 v3, RaMM 8GB ECC

GNU/Linux

Windows Server2012

Staré počítače (straší 5 let)0  
Počítač (stáří 2-5 let)27

AMD FX6300, 4GB RAM

Intel Core i5-4440, 4GB RAM
Windows 10
Nový počítač1

Intel Core i7, 8 GB RAM

Windows 10
Starý notebook (straší 5 let)10Intel Core i3, 4GHz RAM

Windows 10

Notebook (stáří 2-5 let)4

Intel Core i5, 8GHz RAM

Intel Core i7, 8GHz RAM

Windows 10

Nový notebook10

Intel Core i5, 8GHz RAM

Intel Core i7, 8GHz RAM

Windows 10
Starý tablet0  
Tablet (stáří 2-5 let)2

Quad Core 1,2 GHz, Intel Atom 1,5 GHz

Quad Core 1,2 GHz, Intel Atom 1,5 GHz

Android 4.4 Kitkat
Nový tablet1Qualcomm APQ8053 QC 2.0 GHzAndroid 7
Celkem57  

 

Počty počítačů podle využití

Servery2
V učebnách (pro žáky)25
V kabinetech a učebnách (pro přípravu výuky a pro výuku)2
V kancelářích (pro správu a řízení školy)1
Notebook - učitel (pro přípravu výuky a pro výuku)19
Notebook - ŘŠ, ZŘŠ (pro správu a řízení školy, pro přípravu výuky a pro výuku)5
Tablet (pro přípravu výuky a pro výuku)2
Tablet (pro žáky)1
Celkem57

Dvě učebny jsou vybaveny dataprojektorem a interaktivní tabulí. Osm učeben je vybaveno interaktivním dataprojektorem.

 

Standardní pracovní prostředí uživatele (stejné pro žáka a učitele)

 • operační systém MS Windows 10
 • prohlížeč Mozilla Firefox, Google Chrome
 • MS Outlook
 • kancelářský balík MS Office 2016, LibreOffice
 • antivirový program a firewall AVG
 • další programy Adobe Reader, Gimp, Inkscape, PSPad, VLC, 7zip, Audacity, PDF Creator
 • výukový software: (Terasoft, Didakta, Fraus, euroDidact, SILCOM, STIEFEL,...) Český jazyk 1, 2, 4, Artopedia 2, Edison, Dějepis, Dětský koutek 5, Chemie, Angličtina hrou 1, 2, Pravěk, Botanika 1, 2, Matematika hrou 1, 2, Matematika1-4, Matematika5, Vlastivěda, Přírodověda, Fyzika, Dějepis, Angický jazyk 1, 2, Geometrie 1, Matematika na divokém západě, Vyjmenovaná slova, Slovní druhy, ČR a kraje, Evropská unie, int. uč. Dějepis, Chemie, Fyzika, Slovník AJ-ČJ,Ilustrovaný slovník Čj, Deutsch mit Max, Čtení jako hraní 1,2, Kouzelnoá matematika, Vím, co čtu 1,2, Interaktivní Hv, Peníze kolem nás, Český jazyk pravopis hrou, Chytré dítě Slabikář, PON Škola Český jazyk, Basic English 1, Životní prostředí, Vegetace ČR - lesy, Vegetace ČR - louky, Naučná stezka - Aj, Žánry hudební výchovy, Vědomosti zajímavě

 

Počítačová síť

Škola využívá 3 separované počítačové sítě (učebna IVT, budova, bezdrátová síť). Všechny jsou vybudovány z rozpočtu školy (LAN 1000/100 Mb/s, WLAN 54 Mb/s, rozbočovače typu switch, server GNU/Linux, server Windows 2012, síťové tiskárny). Všechny sítě sdílí jednu internetovou přípojku.

 

Připojení k internetu

V současnosti škola využívá internetovou přípojku od místního poskytovatele s rychlostmi 50 Mb/s download, 10 Mb/s upload.

 

Server školy zajišťuje pro všechny uživatele (žáky i učitele) následující služby

 • možnost využití domovských adresářů a ostatních sdílených složek v síti
 • možnost tisku na síťové tiskárně
 • možnost přístupu na Internet
 • NTP server pro synchronizaci času klientů
 • DHCP server pro automatické přidělování IP adres
 • autorizace uživatelů sítě
 • stavový firewall zabezpečující vnitřní uzly

 

Dodržování autorských práv a licenčních ujednání

Škola dbá na dodržování autorských práv a licenčních ujednání. Účastní se programu SELECT firmy Microsoft. Významný podíl činí i programy s licencí Freeware nebo Open Source.
 

Současný stav naplňuje standardem požadované ukazatele v počtu počítačů. Počítačová síť poskytuje uživatelům všechny služby, které jsou standardem požadovány.

 

  

Cílový stav

 

Počty učeben

Počet počítačových učeben1
Počet odborných pracoven4
Počet běžných tříd9
Celkem14

 

Počty počítačů

Servery2
V učebnách (pro žáky)25
V kabinetech a učebnách (pro přípravu výuky a pro výuku)22
V kancelářích (pro správu a řízení školy)1
Notebook - učitel (pro přípravu výuky a pro výuku)19
Notebook - ŘŠ, ZŘŠ (pro správu a řízení školy, pro přípravu výuky a pro výuku)5
Tablet (pro žáky)25
Celkem79

 

Standardní pracovní prostředí uživatele (stejné pro žáka a učitele)

 • operační systém MS Windows 10
 • prohlížeč Mozilla Firefox, Google Chrome
 • MS Outlook
 • kancelářský balík MS Office 2016, LibreOffice
 • antivirový program a firewall AVG
 • další programy Adobe Reader, Gimp, Inkscape, PSPad, VLC, 7zip, Audacity, PDF Creator
 • další programy podle potřeby

 


Výukové informační zdroje

Předpokládáme především využití volně přístupných výukových zdrojů z internetu a dále zakoupení výukového software podle aktuálních potřeb.
 

Využití počítačové sítě pro správu a řízení školy

Všichni učitelé budou pracovat se systémem Bakaláři a dokumentace žáků se bude zpracovávat elektronicky.

 

Bezpečnost počítačové sítě

Bezpečnost počítačové sítě je zajišťována:

 1. Správou přístupu prostřednictvím uživatelských jmen a hesel. Každý uživatel sítě ručí za nezneužití svého přihlašovacího jména.
 2. Pravidelnou instalací dostupných softwarových aktualizací.
 3. Antivirovým programem. Na všech stanicích je instalován program AVG.
 4. Firewallem. Blokováním TCP/IP portů na serveru, který je bránou do internetu.
 5. Zálohováním dat na serveru.

Cílový stav naplňuje standardem požadované ukazatele.

 

Postup dosažení cílového stavu a finanční zajištění

 

Postup:

 

V roce 2019

 • zakoupení výukového software podle aktuálních potřeb
 • rozšíření webové prezentace školy
 • využití tabletu ve výuce (zakoupení nových tabletů pro žáky)

 

V roce 2020

 • zakoupení výukového software podle aktuálních potřeb
 • obnova zastaralého hardwarového zařízení (notebooky a jiné)

 

Financování:

 • finanční prostředky poskytované zřizovatelem
 • sponzorské dary
 • zapojení do projektů

 

Ve Velké Hleďsebi 20. 12. 2018