Aktuálně ze školy

Základní škola Velká Hleďsebe oznamuje rodičům, že ZÁPIS DĚTÍ do 1. třídy Základní školy Velká Hleďsebe se bude konat v budově školy ve středu 5. 4. 2017 od 13:00 do 18:00 hodin. Zapisují se děti narozené od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011 a děti, kterým byl při zápisu v roce 2016 povolen odklad povinné školní docházky o jeden školní rok. Zákonní zástupci přinesou s sebou rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.

O výsledcích letošní recitační přehlídky rozhodlo obecenstvo, které přišlo povzbudit malé recitátory. Tréma a rozpaky byly veliké. Přednes vtipných básniček uvolnil atmosféru trémy a vše dopadlo skvěle. Velký potlesk, malý dárek a diplom přijaly děti s radostí. Výsledková listina s bodovým hodnocením nejlepších recitátorů byla vyvěšena v přízemí školy. 

Vlasta Malá

I v letošním roce jsme se zapojili do této matematické soutěže. Matematický klokan je mezinárodně koordinovaná soutěž, která je určena žákům od 2. ročníku základní školy až po studenty škol středních. Vznikla přibližně v roce 1980 v Austrálii a od roku 1991 se rozšířila do zemí Evropy. Dnes se již této soutěže účastní na dva a tři čtvrtě milionu soutěžících ze 30 zemí. Pořadatelem soutěže v ČR je Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou matematiky PdF UP a Katedrou algebry a geometrie PřF UP v Olomouci. Minulého ročníku se v naší republice této soutěže zúčastnilo 376 038 soutěžících.

Ve středu 22. března 2017 se kroužek nekoná.

Divadelní představení s Myšpulínem, Bobíkem, Fifinkou a Pinďou zaujalo třeťáky a páťáky naší školy. Komiksové postavičky ožily na jevišti Západočeského divadla v Chebu. Díky neobyčejnému vynálezu se ocitly v několika pohádkách. Sny se rozplynuly a kamarádi se po probuzení šťastně setkali. O jaký vynález šlo, nebudeme prozrazovat, doporučujeme divadelní představení zhlédnout! Hru nastudovalo zájezdové Divadlo D5 z Prahy.

Vlasta Malá

21. února jsme s žáky 6. ročníku vyjeli do Plzně na exkurzi do vědeckého centra Techmania. Cílem exkurze bylo rozšíření výuky přírodovědných předmětů vyučovaných na škole. Žáci měli možnost si v praxi vyzkoušet některé pokusy a situace, které mohou nastat a ve škole je z technických nebo prostorových důvodů není možné realizovat. Samozřejmě toto nebyla jediná zastávka žáků. Následovaly situace a pokusy z oblastí přírodovědy, zeměpisu, fyziky, biologie a dalších věd. Součástí exkurze byla také návštěva planetária. Žáci byli doslova vtaženi do děje prostřednictvím 3D technologie promítání. Odjížděli jsme spokojeni a plni nových dojmů a poznatků.

Mgr. Petr Ečer

Dne 21. 2. 2017 navštívili žáci 7. – 9. ročníku naší školy Západočeské divadlo Cheb, aby zde zhlédli muzikál „Adéla ještě nevečeřela“. Představení, inspirované stejnojmenným filmem Jiřího Brdečky a Oldřicha Lipského, bylo sice poměrně dlouhé, ale nikdo se při něm rozhodně nenudil. Tvořilo ho totiž velké množství humorných scén, nápadité kulisy i kostýmy a krásně hrající živý orchestr. Na hercích bylo vidět, že si své role patřičně užívají. Představení se nám všem velice líbilo.

Natálie Pohořalá – 9. třída

Ve středu 1. března 2017 od 17 hodin se koná schůzka k exkurzi do Anglie v učebně 9. třídy.

Mgr. Jana Kafková, Mgr. Radka Žemličková

V rámci zájmového kroužku Angličtina hrou jsme ve čtvrtek 16. 2. 2017 pekli s dětmi tradiční anglo-americkou dobrůtku – čokoládové muffiny. Dětem šlo pečení od ruky, a tak jsme si v závěru hodiny mohli na muffinkách pochutnat. Několik fotografií je umístěno v naší fotogelerii.

Mgr. Radka Žemličková

První únorový den si opravdu s velkým nadšením zahráli miniházenou nejmladší žáci a žákyně naší školy. Turnaj Lázeňské školní ligy se tentokrát konal v tělocvičně ZŠ Dolní Žandov. Utkání zodpovědně rozhodovaly starší žákyně - házenkářky. Prvňáčci si z turnaje odnesli zasloužené medaile a diplomy. Děkujeme trenérům házenkářského oddílu TJ Sokol Lázně Kynžvart za výbornou organizaci soutěže.

Mgr. Vladimíra Rychtrová

V pátek 3. 2. 2017 probíhají pololetní prázdniny. V následujícím týdnu od 6. 2. 2017 do 10. 2. 2017 navazují jarní prázdniny.

Naši žáci 5., 6., 7. a 8. třídy se opět zúčastnili této oblíbené matematické soutěže. Letos probíhal již 40. ročník Pythagoriády. Soutěž je určena žákům základních škol a jim odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Cílem Pythagoriády je zvýšit zájem o matematiku u co nejširšího počtu žáků. Úlohy této soutěže vycházejí ze znalostí matematiky odpovídajících ročníků ZŠ a víceletých gymnázií a rozvíjí mj. prostorovou představivost či logické uvažování. 

Mgr. Hana Wirthová

Ve středu 1. února 2017 se kroužek nekoná.

V úterý 31. ledna 2017 se kroužek nekoná.

Ve středu 25. ledna 2017 se kroužek nekoná.