Aktuálně ze školy

V pátek 29. ledna 2016 probíhají pololetní prázdniny.

Ve čtvrtek 28. ledna 2016 se kroužek nekoná.

V pondělí 25. ledna 2016 se nekoná taneční kroužek.

Dne 12. 1. 2016 proběhla na naší škole přednáška v rámci primární prevence rizikového chování dětí. Přednášku provedl příslušník KP PČR z Tachova se zaměřením na činnost policie, kriminalitu mládeže a drogovou závislost nezletilých a mladistvých. Vystoupení policisty se setkalo ze strany žáků 9. třídy s velkým zájmem, který byl v závěru korunován množstvím dotazů. Žáci zpracovávali vlastní hodnocení této akce. Z mnoha velice pěkných příspěvků jsem vybral vyjádření žákyně Natalie Pejčevy.

Mgr. Stanislav Kvasnička

 


Krásné vánoční svátky plné pohody a klidu a úspěšný vstup do roku 2016 za Základní školu Velká Hleďsebe


přeje  vedení školy a pedagogický sbor

 

 

 

I v letošním roce naši žáci z 1. až 5. třídy nazdobili a vystavili v přízemí budovy svoje vánoční stromky. Stromečky opět byly všechny originální a nádherné. V pondělí 21. prosince 2015 jsme se pak všichni u nich sešli a společně jsme si zazpívali koledy. Na každou třídu, která se podílela na ozdobení stromků, čekala sladká odměna. Fotografie jsou k nahlédnutí v naší fotogalerii.

V úterý 22. 12. 2015 vystoupili žáci 4. třídy před svými spolužáky s klasickou anglo-americkou pohádkou o Grinchovi, který ukradl Vánoce. Malým hercům se představení moc povedlo a diváci je odměnili velkým potleskem.
Fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Mgr. Radka Žemličková, Mgr. Jana Ryšavá

Dne 21. 12. 2015 čekalo na žáky 1. – 7. třídy předvánoční překvapení v podobě dvou divadelních her, které pro ně nacvičili jejich spolužáci zbývajících dvou ročníků. Do představení byli zapojeni i samotní diváci, a to nejen odpovídáním na otázky, které jim kladla krásná víla Veronika, ale i společným tancem s herci na závěr. O tom, jak příjemná panovala při akci atmosféra, se můžete přesvědčit ve fotogalerii.

Mgr. Lenka Lapská

Již druhým rokem navštěvují žáci naší školy zimní kurz golfu, který je součástí projektu „ Se školou na golf“. Cílem projektu je zábavnou formou seznámit děti a mládež s tímto krásným sportem. Výuka základních golfových technik a dovedností je přizpůsobena věku a schopnostem dětí. Kurzy probíhají jednou týdně v tělocvičně. Konec letošního roku uzavřeli malí golfisté vánočním  turnajem. Nejlepší získali medaile.

Mgr. Vladimíra Rychtrová

Ani letos jsme neporušili tradici a těsně před Vánocemi jsme přivítali na naší škole žáky ze Základní školy ve Staré Vodě. Za kytarového doprovodu pana ředitele Martina  Vlasáka nám zazpívali a zapískali na flétničky koledy. Žáci čtvrté třídy zase předvedli své vánoční pásmo, které nacvičili v hodinách angličtiny. Děti z páté třídy se postaraly o malé občerstvení. Fotogafie si prohlédněte ve fotogalerii.

Mgr. Vladimíra Rychtrová

Předvánoční vycházka čtvrťáků a páťáků směřovala do obory, která se nalézá v blízkosti hotelu Krakonoš. Batohy dětí ukrývaly dobroty pro dančí a srnčí zvěř – jablíčka a mrkvičky. Děti byly zpočátku smutné, protože v oboře nebylo ani jedno zvíře. Po naházení dobrot přes plot se objevil obrovský jelen. Přišel sám, a snad proto si užíval obdiv všech. Děti nutno pochválit, zachovaly naprostý klid a pozorovaly obrovské zvíře.

Mgr. Vladimíra Rychtrová

V rámci zájmového kroužku Angličtina hrou jsme ve čtvrtek 17. 12. 2015 pekli tradiční anglo-americký zákusek – muffiny (na vánoční způsob). Každý žák měl při pečení svou roli – míchání těsta, krájení čokolády, přisypávání mouky, aj. Muffinky se nám podařily a všichni jsme si na nich moc pochutnali. 

Mgr. Radka Žemličková 

Ve čtvrtek 17. prosince 2015 se uskutečnila i letos v naší školní družině vánoční besídka. Společně si děti připomněly některé vánoční zvyky, vánoční písně a koledy, nadělily dárky a ochutnaly cukroví. Všichni si užili slavnostní předvánoční náladu.
Několik fotografií z vánoční besídky si můžete prohlédnout v naší 
fotogalerii.

Dne 15. 12. 2015 jsme jeli se třídou do Mariánských Lázní na výstavu betlémů. Paní farářka nám ukázala knihu, která vypráví o tom, jak se Ježíš narodil. Ta kniha se jmenuje Bible a lidé ji čtou dodnes. Nejvíce se mi líbily 4 betlémy ze 62. Líbil se mi betlém vyrobený z tuhé lávy, miniaturní betlémek v krabičce od prstýnku, betlém z vosku a ze dřeva. Pěšky cestou zpátky jsme si ještě všichni chvilku hráli u velkého vánočního stromu ve Velké Hleďsebi.

Dominik Bubeníček, 3.ročník

Ve středu 16. 12. 2015 se odpoledne konala v budově školy vánoční dílna. Žáci si mohli ozdobit perníčky, vyrobit vánoční ozdoby, svícny a vánoční přání. Na organizaci, přípravě a realizaci se podílel Školní parlament Základní školy Velká Hleďsebe a další dobrovolníci. Velký dík patří paní učitelce Kubátové, která napekla nádherné perníčky. Současně ve škole probíhala také výstava prací žáků výtvarného kroužku. Fotografie z obou akcí si prohlédněte v naší fotogalerii.