Aktuálně ze školy

1. 7. 20198:00 – 12:00 h26. 8. 201910:00 – 12:00 h
2. 7. 20198:00 – 12:00 h27. 8. 20198:00 – 11:00 h
3. 7. 20198:00 – 12:00 h28. 8. 20198:00 – 11:00 h
22. 8. 20198:00 – 10:00 h29. 8. 20198:00 – 9:00 h
23. 8. 20198:00 – 10:00 h30. 9. 20198:00 – 10:00 h

Mgr. Lenka Stehlíková, ředitelka školy

V pátek 28. 6. 2019 bude vydáván ve školní jídelně oběd pro žáky od 10:00 do 12:00 hodin. Pokud se nebude žák v tento den ve školní jídelně stravovat, je nutné včas oběd odhlásit.

Projektový den ve škole byl věnován tomu, jak se zachovat v krizové situaci při požáru.  Ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Karlovarského kraje naši žáci zažili, jak vypadá záchrana osob z budovy. Během krátké doby pomocí speciálního žebříku byli figuranti z řad našich žáků evakuováni ze školy. Po ukončení záchranné akce se pak ještě dozvěděli řadu důležitých informací a prohlédli si hasičskou techniku. Projektový den byl pro žáky poučný, budou si umět v případě požáru lépe poradit. Hasičům z HZS Karlovarského kraje patří velké poděkování za skvěle připravenou akci pro naše žáky. Fotografie z akce najdete v naší fotogalerii.

Dne 17. 6. 2019 naši sedmáci navštívili v rámci svého školního výletu jedinečné zařízení Techmania Science Center v Plzni. Ta si pro ně již tradičně připravila množství experimentů a způsobů poznání, jak funguje svět kolem nás kombinací všech vjemů. Zde vystavené exponáty, si žáci mohli osahat, vyzkoušet. Jejich prostřednictvím, navíc velice přirozenou formou se mohli seznámit s podstatou některých přírodních jevů přírodní jevů a zákonitostí anebo z oborů lidských činností. Výsledným poznáním bylo, že třeba i fyzika může být  dobrodružstvím a že film je zase věda. Výlet se všem líbil a jediným nedostatkem bylo snad i málo času na ještě podrobnější seznámení se se všemi exponáty.

Mgr. Stanislav Kvasnička

Naše škola je dlouhodobě zapojena do projektů Mléko do škol a Ovoce do škol. Dodavatelská firma kromě pravidelných dodávek ovoce a mléčných výrobků posílá i ochutnávkové koše s mléčnými výrobky, které vyrábí, a koše s různými druhy ovoce. Děti si tak mohly ochutnat mléčné výrobky a ovocné plody, které často nekupují.

V poslední době je stále více kladen důraz na finanční gramotnost žáků základních škol. I naši žáci jsou v předmětu matematika seznamováni se základy finanční matematiky. Učí se pracovat například s pojmy jistina, úrok, úroková míra, daň. Aby věděli, jak to vypadá v praxi, zúčastnili se naši osmáci besedy s pracovníky banky.

 

Zveme všechny občany na Výstavu výtvarných prací žáků ZŠ Velká Hleďsebe, kterou je možné si prohlédnout od 13. 6. 2019 do 27. 6. 2019 v Obecní knihovně Velká Hleďsebe.

 

 

V úterý 11. 6. 2019 proběhla tradiční sportovní olympiáda základních škol regionu Mariánskolázeňsko. Pořadatelem letošního ročníku byla tentokrát naše základní škola. Všechny disciplíny se odehrály v areálu místního fotbalového klubu. Soutěžilo se v běžeckých disciplínách, hodu medicinbalem, skoku do dálky a přetahované. Po sečtení všech bodů a umístění naše škola získala pohár za celkové druhé místo. Fotografie ze soutěže si prohlédněte v naší fotogalerii.

Třeťáci a páťáci se také ocitli, jako jejich mladší spolužáci, v úžasném prostředí Statku Bernard. Zúčastnili se výroby mýdel, pečení placek, dekorování látkových tašek, v truhlárně si vytvořili dekorativní vázy. Pozornost dětí se soustředila na rozmazlování a krmení místních zvířátek. Celý den byl prosluněný, velmi pohodový, příjemný. Fotografie si prohlédněte v naší fotogalerii.

Mgr. Vladimíra Rychtrová, Vlasta Malá

 

 

úterý 4. června 2019 se žáci 1. a 2. třídy zúčastnili školní exkurze na Statek Bernard v Královském Poříčí. Po přivítání na statku jsme navštívili muzeum řemesel, potom jsme se vydali s paní průvodkyní krmit hospodářská zvířata, jako jsou ovce, kozy, prasátka, králíci a slepice. Děti měly možnost být se zvířaty ve výběhu hladit je a chovat si mláďata králíků. Další aktivitou byla výroba mýdla, které si pak děti vzaly domů. V místní restauraci jsme si všichni pochutnali na výborném obědě. Počasí se nám velmi vydařilo a výlet jsme si opravdu užili.

Mgr. Jana Šályová, Jana Svobodová

V pondělí 3. 6. 2019 výběr žáků druhého stupně uspořádal pro žáky z první až páté třídy dětský den. Na školní zahradě na ně čekaly soutěže, po jejichž splnění všichni dostali malou odměnu. Počasí nám přálo a děti s nadšením plnily úkoly na jednotlivých stanovištích. Hravé dopoledne se vydařilo. Fotografie z akce si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.

Ve středu 29. května 2019 se kroužek nekoná.

úterý 18. 6. 2019 od 17:00 hodin se koná informační schůzka pro rodiče žáků, kteří nastoupí do 1. třídy v září letošního roku.

Žáci 1. a 2. třídy se 28. 5. 2019 vypravili do divadla. V tento den vystupovali po celé České republice žáci základních uměleckých škol. Učitelé a žáci ZUŠ F. Chopina v Mariánských Lázních připravili pro děti pestrý program. Na podiu se vystřídaly hudební a taneční soubory školy. Děti měly příjemný zážitek, ke kterému ještě navíc přispěla jízda vyhlídkovým vláčkem po městě.

Ve dnech 23. 5. – 24. 5. 2019 se žákyně naší školy zúčastnily turnaje v házené -  národního finále Novinářského kalamáře v kategorii dívek. Akce se uskutečnila v nové hale Milana Prokeše v Lázních Kynžvart. Čtrnáct dívek z naší školy mělo možnost zahrát si házenou a nasbírat nové zkušenosti v konkurenci devíti škol z celé republiky.

Mgr. Vladimíra Rychtrová