Aktuálně ze školy

Divadelní klub Déčko Cheb navštívili čtvrťáci a páťáci. V osm u archy, název divadelní představení, které od začátku všechny hodně bavilo.  Tři tučňáci se pokoušejí dostat na Noemovu archu dřív, než začne potopa. Bohužel na loď smějí zvířata jev páru. Tučňáci tento problém řešili a vyřešili. Hra děti poučila, že je důležité drže při sobě a nevzdávat se.

Vlasta Malá

Techmania Science Center – stanice pro zvídavé čtvrťáky a šesťáky ze ZŠ Velká Hleďsebe. Děti si užily interaktivní expozice, vyzkoušely různé hlavolamy. Hravě a názorně jim byl vysvětlován okolní svět. Sál, ve kterém se promítají 3D filmy, nebylo kino, jak ho znáte. Děti se uvelebily do sedacích vaků a vydaly se na výpravu do pravěku. Film, Titáni doby ledové, nás seznamoval s pravěkem Země. Nadšení bylo veliké! Posíláme všem vzkaz – navštivte Techmánii  v Plzni.

Vlasta Malá

Ve středu 11. května 2016 se žáci 2. třídy zúčastnili výtvarného programu v Teplé. Seznámili se se starými pomůckami - kalamářem a perem. Pokusili se s nimi psát a kreslit. Nějvíce žáky zaujala procházka v helmách pod klášterem a stará ledárna.

Mgr. Jaroslava Princlová

V pondělí 9. května 2016 se žáci 4. a 5. třídy zúčastnili skupiny okresního kola soutěže v minikopané Mc Donald´s Cup. Naše družstvo skončilo na 4. místě. Pochvala za snahu patří všem hráčkám i hráčům. Fotografie si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.

Mgr. Vladimíra Rychtrová

Naši žáci I. stupně v úterý 2. května 2016 navštívili hudebně vzdělávací a zábavný pořad pro děti Písničkový kolotoč. Volně navazoval na pořady Rocková krabička a Hudební škatulky, které jsme již viděli v minulosti. Zazněly jak písně z vlastní tvorby, tak písně umělé, lidové a zlidovělé,  známé dětem i učitelům. Děti se poutavou formou dozvěděly, proč a jak vznikají písničky.

V sobotu 30. dubna 2016 se konalo na Obecním úřadě ve Velké Hleďsebi další slavnostní vítání občánků. Ani tentokrát při něm nechyběli žáci naší školy. Krátké pásmo básniček a písní pro navození příjemné atmosféry a potěšení všech přítomných nacvičily děti ze 2. třídy spolu s paní učitelkou Jaroslavou Princlovou.

Ve středu 27. dubna 2016 se žáci 7. a 8. třídy v rámci programu prevence sociálně patologických jevů zúčastnili přednášky Moderní je nekouřit. Lektor Zdeněk Pospíšil ze sdružení ACET  poutavou formou informoval děti o tom, jaké problémy kouření cigaret mladému organismu přináší a proč se cigaretě vyhnout. Žáci si tak mohou lépe uvědomit svoje životní priority a pochopit finanční, zdravotní, pracovní a společenský dopad závislosti na nikotinu.

Oznamujeme, že telefonní linka do školní jídelny byla zprovozněna. Využívejte opět telefonní číslo 354622564.

Dne 22. 4. 2016 žáci 9. třídy připravili pro své mladší kamarády soutěžení v přírodě s názvem „Putování skřítka Chorošíka“. Žáci rozděleni do týmů plnili na své cestě k cíli nejrůznější úkoly. Nakonec každý tým vyrobil svého skřítka z přírodních materiálů. Myslím, že se nám povedlo připomenout žákům den Země a bylo na nich vidět, že byli spokojeni. Ráda bych poděkovala paní učitelce Plaché, Rychtrové a Malé za pomoc, samozřejmě také 9. třídě.Fotografie si prohlédněte ve fotogalerii.

Z důvodu poruchy telefonní linky ve školní jídelně využívejte až do odvolání pro odhlašování obědů žáků telefonní číslo do školy 354 62 25 34. Zprovoznění linky do jídelny oznámíme. Děkujeme za pochopení.

Oznamujeme, že náhradní termín akce Noc s Andersenem je pátek 22. dubna 2016 od 18 hodin. Akce se mohou zúčastit  žáci, kteří jsou přihlášeni.

Mgr. Lenka Lapská

Ve čtvrtek 21. 4. 2015 od 17 hodin proběhnou třídní schůzky pro rodiče žáků 1. až 8. třídy. Pro rodiče žáků 9. třídy budou probíhat od 17:15 hodin konzultační hodiny.

V lednu letošního roku se tři žákyně 8. třídy zapojily do soutěže „Společně v Evropě: Česko a Bádensko-Würtemmbersko 2015/2016“. Na výsledky si děvčata počkala až do začátku dubna. V konkurenci 290 soutěžících se žákyně bohužel neumístily na výherních místech, přesto jim ale patří obrovská pochvala za svědomitou přípravu projektu, tj. čtyřchodového menu složeného z typických švábských specialit, které děvčata následně uvařila. Fotografie z přípravy menu si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Mgr. Radka Žemličková

Ve čtvrtek dne 7. 4. 2016 se žáci naší 8. třídy zúčastnili již 56. ročníku žákovských dovedností, kterou tradičně organizuje Hotelová škola v Mariánských Lázních. Akce proběhla v reprezentačních prostorech mariánskolázeňského Casina za účasti mnoha stovek hostů. Naši žáci tak měli možnost se seznámit s prací svých starších kamarádů, kteří si zvolili studium v oblasti gastronomie. Po celé dopoledne probíhaly výstavky stolování, ukázka přípravy jídel s jejich ochutnávkou i různé soutěže.  Všem účastníkům se akce velice líbila. Možná i řadu z nich ovlivnila při výběru učebních oborů, které je čeká v roce následujícím.

Mgr. Stanislav Kvasnička

Oznamujeme, že plánovaná akce Noc s Andersenem, která měla probíhat v pátek 1. dubna 2016, se v tomto termínu konat nebude. Nový termín bude oznámen.