Aktuálně ze školy

Se zahájením školního roku 2016/2017 se naše škola zapojila do projektu Miniházená ve školách. Aktivita není směřována jen k dětem fyzicky zdatnějším, naším cílem je, aby se zapojily všechny děti, které mají zájem zkusit něco nového. Na naší škole budeme trénovat miniházenou v kroužku Pohybových her. První turnaj se uskuteční 27. 9. 20016 na školním hřišti ZŠ Lázně Kynžvart. Více o projektu si můžete přečíst zde.

Mgr. Vladimíra Rychtrová

Den s lesníkem na Kladské pro čtvrtý a pátý ročník proběhl 16. září 2016. Lesní pedagogové (pracovníci Lesů České republiky) pro děti připravili sedm stanovišť. Na jednotlivých stanovištích si žáci vyzkoušeli práci se dřevem, slyšeli informace o výchově lesa, o myslivosti, o lovecké hudbě, o těžbě dřeva, každé dítě si zasadilo smrček. Slavnostní začátek i zakončení proběhlo v lokalitě Mýtského rybníka. Krásné počasí přispělo k velmi úspěšné akci. Velký dík patří organizátorům, kteří se zasloužili o rozzářené dětské oči.

Vlasta Malá

V pátek vyrazil devátý ročník na odbornou exkurzi do Plzně. Západočeská univerzita zde, jako každoročně, pořádala Dny vědy a techniky. Plzeňské náměstí Republiky se na dva dny proměnilo v laboratoře. Žáci zde mohli zhlédnout prezentace a pokusy z chemie, fyziky, kybernetiky a jiných oblastí vědy a techniky. Na 30 různých stánků nabízelo širokou paletu možností k prověření a prohloubení znalostí. Od malých modelů parních strojů až po monopost formule. 
Počasí přálo a také díky tomu se exkurze velmi vydařila.

Mgr. Petr Ečer

Nová nabídka zájmových kroužků pro školní rok 2016/2017 pro žáky školy je umístěna zde. Přihlášky je možné vyzvednout v ředitelně školy nebo stáhnout na našem webu.

Podobně jako v minulých letech i letos zajišťujeme předplatné na divadelní představení Západočeského divadla Cheb. V průběhu školního roku na nás čekají  4 představení (skupina MC). Celková cena je 820 Kč (500 Kč vstupné + 320 Kč doprava) Zájemci se přihlásí u p. uč. Lenky Lapské, a to do 16. září 2016!

Mgr. Lenka Lapská

Ve středu 7. září 2016 od 17 hodin proběhnou úvodní třídní schůzky pro zákonné zástupce žáků 1. až 9. třídy. Rodiče budou seznámeni se systémem Bakaláři a jeho využitím, budou podány další důležité informace o průběhu školního roku 2016/2017.

Školní rok 2016/2017 zahájíme dne 1. 9. 2016 (čtvrtek). Ve všech třídách bude probíhat výuka od 8:00 do 8:45 hodin.

Školní družina:
Přihlášku lze vyzvednout 1. 9. od 7:30 hodin ve školní družině u p. Jašíčkové, poplatek za ŠD po vyzvednutí přihlášky pak uhradit v ředitelně školy.

Školní jídelna:

Přihlásit se ke stravování je možné ve středu 31. 8. nebo ve čtvrtek 1. 9. od 8:00  do 12:00 hodin ve školní jídelně u p. Mandové. 

30. 6. 201610:00 – 11:00 h26. 8. 20168:00 – 11:00 h
18. 7. 20168:00 – 10:00 h29. 8. 20168:00 – 11:00 h
29. 7. 20168:00 – 10:00 h30. 8. 20168:00 – 11:00 h
24. 8. 20168:00 – 11:00 h31. 8. 20168:00 – 11:00 h
25. 8. 201611:00 – 12:00 h  

Mgr. Lenka Stehlíková, ředitelka školy

 

Přejeme všem žákům školy krásné prázdniny plné příjemných zážitků.

 

 

Den před rozdáním vysvědčení si již tradičně připravili žáci 9. třídy pro své mladší spolužáky tzv. POSLEDNÍ ZVONĚNÍ. Převlečeni do pestrobarevných kostýmů se vydali postupně do všech tříd, aby se s nimi písničkou rozloučili a současně poděkovali všem učitelům za péči, kterou jim v uplynulých letech školní docházky věnovali. Nato potěšili zpěvem paní kuchařky, pobavili v parku své malé nástupce z MŠ a za hlasitého zpěvu, pískání a troubení prošli celou obcí. Před obědem se vrátili do školy, aby ještě naposledy symbolicky usedli do školních lavic. Zítra je čeká už jen slavnostní předání vysvědčení na OÚ a pak už všichni hurá na prázdniny!  Tak hodně štěstí, moji deváťáci!!!!

Mgr. Lenka Lapská

I v letošním školním roce se sešli žáci I. stupně na hleďsebském fotbalovém hřišti, aby změřili síly v běhu na 50 m, hodu kriketovým míčkem a skoku z místa. Jejich výkony pečlivě měřili a zaznamenávali jejich spolužáci z 9. ročníku. Po soutěžích ještě dětem zbylo dostatek sil, aby se poměřily v přetahování lanem a také si zahrály fotbal. Všem patří pochvala za snahu a těm nejlepším za skvělé výkony. Fotografie z akce jsou umístěny ve fotogalerii.

Mgr. Vladimíra Rychtrová

V pondělí 27. 6. 2016 se žáci 8. třídy rozhodli poměřit své síly v minigolfu. Od školy jsme se vydali na minigolfové hřiště hotelu Agricola v Mariánských Lázních. Ve všech družstvech byly výkony všech hráčů velmi vyrovnané, a tak nelze určit jasné vítěze. Minigolf nás velmi bavil a užili jsme si příjemné dopoledne. Ve fotogalerii si prohlédněte, jak to našim osmákům šlo.

Mgr. Jana Ryšavá, Mgr. Radka Žemličková

Ve čtvrtek 30. 6. 2016 bude vydáván ve školní jídelně oběd pro žáky od 10:00 do 12:00 hodin. Pokud se nebude žák v tento den ve školní jídelně stravovat, je nutné včas oběd odhlásit.

V naší škole hořelo! Ale jen jako. Projektový den ve škole byl věnován tomu, jak se zachovat v krizové situaci při požáru.  V rámci cvičení IZK HZS Karlovarského kraje naši žáci zažili simulovaný požár ve škole. Během krátké doby se sjelo několik hasičských vozů a začala záchrana dětí ze školy. Po ukončení záchranné akce si pak ještě mohli vyzkoušet kleště na stříhání železa, stříkání hasičskou stříkačkou a používání hasicího přístroje. Profesionální zásah hasičů byl pro žáky poučný, budou si umět v případě požáru lépe poradit. Fotografie z akce najdete v naší fotogalerii.

Po celý školní rok 2015/2016 probíhala matematická soutěž MATÍK. Do soutěže byli zapojeni všichni žáci 2. stupně naší školy. Soutěž měla 30 kol, ve kterých žáci plnili vždy 3 soutěžní úlohy. Ve čtvrtek 23. června 2016 se žáci při vyhlášení výsledků dozvěděli, jak vše dopadlo a kdo se stal vítězem 3. ročníku soutěže. Nejúspěšnější řešitelé byli za celoroční snahu odměněni. Všem výhercům blahopřejeme!!!
Fotografie z vyhlašování výsledků jsou umístěny v naší fotogalerii.