Aktuálně ze školy

Od 3. 5. 2021 dochází ke změně provozu školy. Do prezenční výuky se rotačně zapojí i žáci II. stupně. Podrobné informace k výuce najdete v příloze. Pro žáky, kteří se budou vdělávat distančně platí nadále stejný rozvrh videokonferencí.

Od 12. 4. 2021 dochází opět ke změně provozu školy. Podrobné informace k výuce najdete v příloze. Dochází i ke změně rozvrhu videokonferencí - viz rozvrh.

Zápis do 1. třídy proběhne bez osobní účasti dětí od 1. dubna do 20. dubna 2021. Zapisují se děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a děti, kterým byl při zápisu v roce 2020 povolen odklad povinné školní docházky o jeden školní rok. Přesné informace o postupu si přečtěte v přiložených dokumentech:

Informace k přijímacímu řízení do 1. ročníku
Informace - přijetí do 1. ročníku ZŠ
Kriteria přijetí do 1. ročníku ZŠ
Žádost o přijetí k povinné školní docházce

Od 8. 3. 2021 dochází opět ke změně provozu školy. Podrobné informace k výuce najdete v příloze. Dochází i ke změně rozvrhu videokonferencí - viz rozvrh.

Na základě mimořádného opatření čj. MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN ze dne 22. 2. 2021 musí žáci k ochraně dýchacích cest ve škole od 1. 3. 2021 používat zdravotnickou obličejovou masku („chirurgická rouška“). Podrobnosti si přečtěte v příloze.

v týdnu od 1. března 2021 do 5. března 2021 probíhají jarní prázdniny.

 

S hlubokou lítostí oznamujeme, že po krátké nemoci zemřela ve věku 68 let naše kolegyně paní Mgr. Miroslava Smazalová.

 

 

 

V pátek 29. ledna 2021 probíhají pololetní prázdniny.

  • 1. a 2. třída
    Vysvědčení bude žákům v listinné podobě předáno dne 28. 1. 2021 poslední vyučovací hodinu.
  • 3. - 9. třída
    Obsah vysvědčení bude dne 28. 1. 2021 zákonným zástupcům zpřístupněn ve školním informačním systému Bakaláři.
    V listinné podobě bude vysvědčení žákům předáno až v době, kdy bude povolena osobní přítomnost žáků ve škole. (Nejpozději třetí vyučovací den, kdy je možná osobní přítomnost ve vzdělávání.)

Od 4. 1. 2021 dochází opět ke změně provozu školy. Podrobné informace k výuce najdete v příloze. Dochází i ke změně rozvrhu videokonferencí - viz rozvrh.

 

 

 

 

Krásné vánoční svátky plné pohody a klidu a úspěšný vstup do roku 2021 za Základní školu Velká Hleďsebe

 


přeje  vedení školy a pedagogický sbor

 

Ve dnech 23. 12. 2020 až 3. 1. 2021 probíhají vánoční prázdniny.

21. 12. 2020 a 22. 12. 2020 - volné dny vyhlášené MŠMT

V těchto dnech neprobíhá výuka, je uzavřen provoz školní družiny i školní jídelny.

Od 30. 11. 2020 dochází k další změně provozu školy. Podrobné informace k výuce najdete v příloze. Dochází i ke změně rozvrhu videokonferencí - viz rozvrh.

Od 18. 11. 2020 dochází ke změně provozu školy. Podrobné informace k výuce najdete v příloze. Dochází i ke změně rozvrhu videokonferencí - viz rozvrh.

Připomínáme pravidla chování žáků při videokonferencích.