Aktuálně ze školy

 

Přejeme všem žákům školy krásné prázdniny plné příjemných zážitků.

 

29. 6. 20208:00 – 10:00 h21. 8. 20208:00 – 10:00 h
30. 6. 20208:00 – 10:00 h24. 8. 20208:00 – 10:00 h
31. 7. 20208:00 – 10:00 h26. 8. 20208:00 – 11:00 h
3. 8. 20208:00 – 10:00 h27. 8. 20208:00 – 11:00 h

Mgr. Lenka Stehlíková, ředitelka školy

Z technických důvodů vyhlašuje ředitelka školy na pondělí 29. 6. 2020 a úterý 30. 6. 2020 volné dny (podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon).
Neprobíhá dopolední ani odpolední část výuky. Je uzavřen provoz školní jídelny.

Vysvědčení bude předáno v pátek 26. 6. 2020. Časový harmonogram předávání vysvědčení jednotlivým třídám bude zveřejněn na webových stránkách školy.
 
Mgr. Lenka Stehlíková, ŘŠ 
9. třída 26. 6. v 8.00h – Obecní úřadsraz v 7.45h před budovou OÚ
1.  - 5. třída26. 6. v 8.20h – 8. 45h

sraz v 8.20h před budovou ZŠ
v 8.45h odchází žáci domů

6. – 8. třída26. 6. v 9.00h – 9. 15hsraz v 9.00 před budovou ZŠ
v 9.15h odchází žáci domů
Žáci, kteří dosud neodevzdávali ve škole Čestné prohlášení (nedochází v květnu a červnu na výuku), předloží podepsané Čestné prohlášení zákonným zástupcem s datem 26. 6. 2020 při vstupu do školy.
Neprobíhá výuka v žádné dopolední ani odpolední skupině. Žáci si pouze vyzvednou vysvědčení.
26. 6. 2020 je uzavřen provoz ŠJ.

1. - 4. třída - podle pokynů třídních učitelů

5. třída - středa 24. 6. 2020
6. třída - pondělí 22. 6. 2020
7. třída - úterý 23. 6. 2020
8. třída - středa 24. 6. 2020
9. třída - čtvrtek 25. 6. 2020
 
Žáci, kteří ještě nepřinesli klíč od šatny, ho odevzdají ve stejném termínu.

Ve čtvrtek 18. 6. 2020 od 16:00 hodin se koná informační schůzka pro rodiče žáků, kteří nastoupí do 1. třídy v září letošního roku.

Oznamujeme, že z technických důvodů nebude systém Bakaláři v pátek 12. června 2020 funkční.

Na období 8. 6. 2020 - 22. 6. 2020 jsou zadané úkoly v nabídce Třídy. Čtěte pozorně přehled učiva, co máte splnit.

  • Žáci 1. stupně ZŠ se řídí informacemi třídního učitele z přehledu učiva.
  • Všichni žáci 2. stupně ZŠ odevzdají dle pokynů v přehledu učiva postupně ve dnech 8.6.2020 - 11.6.2020 zadané úkoly ze všech předmětů za období 11.3.2020 - 8.6.2020 ke kontrole a hodnocení práce  (vše podepsané). Zároveň budou odevzdávat klíč od šatny. Pokud se žák nezúčastní konzultačních hodin, předá v příslušný den úkoly a klíč v ředitelně školy.

Od pondělí 8. 6. 2020 je zahájena výuka pro žáky II. stupně ZŠ. V příloze si přečtěte velmi důležité informace o organizaci výuky v této době. Žáky není potřeba předem nahlašovat.

Zároveň jsou přiloženy formuláře nutné pro umožnění účasti na výuce (Čestné prohlášení) a evidenci docházky do příslušné třídy (dochazka-6trida nebo dochazka-7trida nebo dochazka-8trida).

Z technických důvodů vyhlašuje ředitelka školy na pátek 12. 6. 2020 volný den (podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon).

Neprobíhá dopolední ani odpolední část výuky. Je uzavřen provoz školní jídelny.
 
Mgr. Lenka Stehlíková, ŘŠ 

Z důvodu uzavření školy z nařízení Ministerstva zdravotnictví proti šíření Covid-19 vracíme platbu za nepřítomnost žáků ve školní družině za školní rok 2019/2020. Částku je možné vyzvednout od 1. 6. do 5. 6. 2020 dopoledne od 7:50 do 12:00 hodin nebo ve čtvrtek 4. 6. 2020 odpoledne do 16:00 hodin v ředitelně školy. Částka bude předána pouze zákonným zástupcům žáka.

Na období 25. 5. 2020 - 8. 6. 2020 jsou zadané úkoly v nabídce Třídy. Úkoly na další období budou zveřejněny v sobotu 6. 6. 2020.

Od 25. 5. 2020 je zahájena výuka pro žáky 1. až 5. třídy, kteří jsou přihlášeni. V příloze si přečtěte velmi důležité informace o výuce v této době.
Zároveň jsou přiloženy formuláře nutné pro dopolední část výuky (Čestné prohlášení) a pro odpolední část výuky (Rozpis odchodů).

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy v případě žáků 1. stupně nejpozději do 18. 5. 2020 (na emailovou adresu: skola@zsvh.cz, nebo osobně ve škole v pracovních dnech od 8.00 h do 12.00 h). V případě, že bude žák do školy chodit, je potřeba také nahlásit, zda budete mít zájem i o stravování ve školní jídelně a o odpolední pobyt dítěte ve škole.
Po tomto termínu již nebude možné dítě dodatečně přihlásit.

27. 4. 2020, MŠMT vydalo vyhlášku o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve 2. pololetí šk. roku 2019/2020. Specifikuje v ní, jak mají základní a střední školy postupovat při klasifikaci tohoto pololetí, které bylo z velké části postiženo epidemií koronaviru. K vydané vyhlášce je také vydána metodika s výkladem jednotlivých bodů. Oba dokumenty jsou přílohou této zprávy.