Školní jídelna

Rok: 
2021
Měsíc: 
(06) Červen

Žádáme rodiče žáků, kteří se stravují ve školní jídelně, aby byla provedena platba stravného do 12. června  2021. Pokud stravné nebude do tohoto termínu uhrazeno, budou žáci ze stravování vyřazeni.