Třídní schůzky

Rok: 
2020
Měsíc: 
(09) Září
  • V úterý 8. září 2020 od 17 hodin - 1. až 5. třída (I. stupeň ZŠ).
  • Ve středu 9. září 2020 od 17 hodin - 6. až 9. třída (II. stupeň ZŠ).

Rodiče budou seznámeni se změnou školského zákona (povinnost účasti na distanční výuce), seznámeni s hygienickými pravidly ve škole a se způsobem komunikace v době distanční výuky. Dále budou předány přístupové údaje do systému Bakaláři, identifikační údaje pro komunikaci se školou a další důležité informace o průběhu školního roku 2020/2021.
Vzhledem k současné hygienické situaci zákonní zástupci žáka (1 osoba na žáka) musí být během třídní schůzky vybaveni ochranným prostředkem dýchacích cest (rouška). Účast je velmi důležitá!