Informace pro rodiče žáků I. stupně ZŠ

Rok: 
2020
Měsíc: 
(06) Červen

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy v případě žáků 1. stupně nejpozději do 18. 5. 2020 (na emailovou adresu: skola@zsvh.cz, nebo osobně ve škole v pracovních dnech od 8.00 h do 12.00 h). V případě, že bude žák do školy chodit, je potřeba také nahlásit, zda budete mít zájem i o stravování ve školní jídelně a o odpolední pobyt dítěte ve škole.
Po tomto termínu již nebude možné dítě dodatečně přihlásit.