Třídní schůzky

Rok: 
2019
Měsíc: 
(11) Listopad

V úterý 19. 11. 2019 od 17:00 hodin proběhnou třídní schůzky pro rodiče žáků 1. - 4. a 6. -  9. třídy. Pro rodiče žáků 9. třídy budou od 16:00 hodin poskytovány informace o průběhu přijímacího řízení na SŠ. Této informační schůzky se zúčastní zástupci středních škol.

Třídní schůzka  5. třídy se v tomto termínu z důvodu nemoci třídní učitelky nekoná. Proběhne v náhradním termínu, který bude včas oznámen.