Pasování na čtenáře

Rok: 
2018
Měsíc: 
(06) Červen

Ve čtvrtek 14. 6. 2018 proběhlo v obecní knihovně ve Velké Hleďsebi pasování prvňáčků na čtenáře. Každé z dětí si vybralo knížku a z ní nám kousek nahlas přečetlo. Všichni byli slavnostně pasováni starodávným mečem a dostali pěkné dárky. Velké poděkování patří paní starostce obce Velká Hleďsebe, která pomohla s organizací celé akce, zejména s přípravou a finančním zajištění dárků pro naše prvňáčky. Dětem se v knihovně velmi líbilo. 

Mgr. Jana Šályová