Dětský den

Rok: 
2018
Měsíc: 
(06) Červen

V pátek 1. 6. 2018 žáci 9. třídy uspořádali pro žáky z první až páté třídy dětský den. Na školní zahradě na ně čekaly soutěže, po jejichž splnění všichni dostali malou odměnu. Počasí nám přálo a děti s nadšením plnily úkoly na jednotlivých stanovištích. Hravé dopoledne se vydařilo. Za přípravu deváťákům patří velký dík.