Aktuálně ze školy

Naše škola dlouhodobě spolupracuje s Policií ČR v oblastech, které jsou pro děti důležité. Ve čtvrtek 4. dubna 2019 se naši žáci 4. a 5. třídy zúčastnili dvou besed věnovaných bezpečnosti na silnicích. Zástupci Policie ČR  připravili poutavou besedu, při které si žáci zopakovali pravidla silničního provozu. Během přednášky plnili řadu úkolů.

V úterý 2. dubna 2019 se výběr žáků 4. a 5. třídy zúčastnil turnaje ve vybíjené mezi školami, který probíhal v Lázních Kynžvart. Všem účastníkům patří pochvala za snahu při reprezentaci školy na této akci. Několik fotografií si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.

Lenka Lacková

Byl jednou jeden pohádkář, který se proslavil po celém světě. V pátek 29. 3. 2019 se sešlo osmnáct dětí v místní knihovně, aby se seznámilo s jeho pohádkami. Ano, kdo hádal, že pohádkářem je H. Ch. Andersen, trefil se. Noc s Andersenem vznikla před devatenácti lety v České republice, akce se rozšířila do celého světa. V podvečer jsme četli, sledovali pohádky a řešili křížovky. Věnovali jsme se pohádkám – Křesadlo, Květiny malé Idy, Princezna na hrášku, Císařovy nové šaty. Bylo nutné dávat velký pozor, protože večer zaplnilo tvoření a plnění úkolů právě z těchto pohádek. Ve fotogalerii je možné nahlédnout, jak se dětem povedlo vytvořit šaty pro císaře, aby nechodil po světě nahý. Před usnutím museli všichni najít ve svých provizorních postýlkách hrášky, aby je v noci netlačily. Ráno děti probudil pan Andersen, jak jinak, než pohádkou.

Vlasta Malá

V období od 19. 3.  2019 až 28. 3. 2019 se kroužky nekonají.

V úterý 12. března 2019 proběhl turnaj mezi základními školami v disciplínách Piškvorky, Pexeso, Člověče nezlob se, Lodě pro žáky 6. a 7. tříd s podpůrnými opatřeními. Turnaj byl organizován v rámci pracovní skupiny MAP II 2.4 B Matematická gramotnost projektu „Vzdělávání na Mariánskolázeňsku“, do kterého je naše základní škola zapojena. Děti si užily celé dopoledne v příjemném prostředí hraním známých her a vybojovaly pro naši školu krásné 1. místo.

Ve čtvrtek 14. 3. 2019 se kroužek nekoná.

Národní zemědělské muzeum nabídlo třeťákům a páťákům mnoho krásných zážitků. Prohlédli si expozici starých i nových zemědělských strojů, rozvoje rybářství a myslivosti v naší zemi. Expozice nazvaná – Voda v krajině, zaujala všechny. Model, plastická mapa České republiky, na němž  názorně probíhá výuka rybniční soustavy, vysvětlení pojmů povodí, rozvodí, doplňoval znalosti dětí z přírodovědy. Nádherný pohled  zažili žáci na střešní zahradě Národního zemědělského muzea, kde zhlédli všechna významná místa Prahy.

Vlasta Malá

Ve čtvrtek 7. 3. 2019 proběhl v 1. třídě projekt Veselé zoubky. Žáci se zábavnou formou seznámili s tím, jak jim rostou zoubky a jak o ně správně pečovat. Své znalosti si ověřili v testu na interaktivní tabuli a také v pracovních listech. Na závěr akce shlédli pohádku Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek a obdrželi drobné dárečky. Fotografie jsou umístěny v naší fotogalerii.

Jana Svobodová

V úterý 12. března 2019 se kroužek nekoná.

Základní škola Velká Hleďsebe vás zve na návštěvu. V úterý 26. března 2019 od 14:00 do 17:00 hodin si můžete prohlédnout prostory naší školy a podívat se na vybavení učeben. Bude pro vás připravena také výstava žákovských prací. Den otevřených dveří je tu pro vás. Přijďte se k nám podívat! Na všechny návštěvníky se těší všichni pedagogičtí pracovníci i žáci.

Základní škola Velká Hleďsebe oznamuje rodičům, že ZÁPIS DĚTÍ do 1. třídy Základní školy Velká Hleďsebe se bude konat v budově školy ve čtvrtek 4. 4. 2019 od 13:00 do 18:00 hodin. Zapisují se děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 a děti, kterým byl při zápisu v roce 2018 povolen odklad povinné školní docházky o jeden školní rok. Zákonní zástupci přinesou s sebou rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.

Ve čtvrtek 7. března 2019 se koroužek nekoná.

V úterý 5. března 2019 se kroužek nekoná.

Dne 25. února 2019 měli žáci několika tříd naší školy možnost setkat se s krajským koordinátorem prevence kriminality Policie ČR. Základními tématy přednášek byly šikana a právní aspekty problému šikany a problematika trestní odpovědnosti dětí a mládeže. Cílem setkání bylo rozšíření právního vědomí žáků.

V týdnu od 18. února 2019 do 24. února 2019 probíhají jarní prázdniny.