Aktuálně ze školy

Žáci pátého až devátého ročníku se v úterý 9. května 2017 zúčastnili výchovného koncertu. Tématem byly „Největší hvězdy pop music od roku 1955 po rok 1980“. Koncert se konal v Mariánských Lázních v sále ZŠ Jih. Průvodní slova byla doprovázena zvukovými záznamy i živou produkcí vybraných  písní některých interpretů. Žákům se připravený program líbil, odměnili účinkující potleskem.

Mgr. Jaroslav Samek

Ve čtvrtek 5. května 2017 byli naši prvňáčci pasováni na ČTENÁŘE. Slavnostní chvíle se také zúčastnili jejich rodiče, sourozenci a prarodiče. Pro ně jsme si připravili pásmo básniček a pro maminky překvapení v podobě přáníčka. Za velikou snahu, píli a zvládnutou dovednost čtení byli žáci odměněni krásnou knížkou a diplomem. Fotografie z pasování prvňáčků najdete v naší fotogalerii.

Mgr. Vladimíra Rychtrová

V pátek 28. 4. 2017 se žáci osmé třídy naší školy vypravili na exkurzi do Techmanie v Plzni. Žáci si měli možnost prohlédnout expozici vesmír a zhlédli objednaný 3D pořad - Titáni doby ledové.  V expozici je asi nejvíce zaujala ukázka na gyroskopu, který si s nadšením největší odvážlivci i vyzkoušeli. 

Mgr. Lenka Stehlíková

Dne 27. 4. 2017 se na naší škole uskutečnil projektový den ke Dni Země. Žáci 3. – 5. třídy prošli během tří vyučovacích hodin několika stanovišti, na kterých plnili různé úkoly a soutěžili. Vše probíhalo a bylo spojeno s přírodou, její ochranou a organismy, které se v přírodě vyskytují. Bohužel vzhledem k nepříznivému počasí se celá akce musela odehrát v budově školy.
Rád bych touto cestou poděkoval vedení školy za podporu této akce, příspěvek na drobné odměny pro vítězné družstvo a sl. Žemličkové za obětavou pomoc při organizování této akce.

Mgr. Petr Ečer

Ve středu 3. května 2017 se kroužek nekoná.

V úterý 25. 4. 2017 navštívili žáci 3. ročníku nově vybudovaný areál - SVĚT ZÁCHRANÁŘŮ - centrum zdraví a bezpečnosti pro celou rodinu v Karlových Varech. Žáci se zúčastnili programu připraveného policisty a zaměřeného na bezpečnost dětí a chování v rizikových situacích. Zahráli si na detektivy, vyšetřovali zločin a také si vyrobili vlastní otisky prstů. Program byl velice zajímavý.

Mgr. Jaroslava Princlová

Již třetím rokem navštěvovali žáci naší školy zimní kurz golfu, který je součástí projektu „ Se školou na golf“. Ve čtvrtek 30. 3. ukončili zimní sezónu turnajem. Po krátké pauze budou pokračovat na golfovém hřišti v Lázních Kynžvart v letním kurzu.

Mgr. Vladimíra Rychtrová

Dobrý pomocník, avšak velmi zlý pán. Tak by mohly vyznít závěry přednášky o kyberšikaně připravené pracovníky Policie ČR pro naše osmáky a deváťáky. Žáci byli seznámeni s principy fungování sociálních sítí a s nebezpečím, kterému jsou lidé denně vystavováni. Dozvěděli se, jakým způsobem jsou tyto sítě zneužívány k páchání trestné činnosti a jak se chovat, aby toto nebezpečí bylo minimalizováno. Informace, které zde zazněly, všechny zúčastněné velice zaujaly a mnohdy i šokovaly. V závěru žáci pokládali dotazy, na které bylo precizně odpovídáno. Z ohlasů žáků vyplynulo, že se jim přednáška velmi líbila. Řadu z nich to nyní donutí přehodnotit své návyky při používání tolik moderních sociálních sítí.

Mgr. Stanislav Kvasnička

Žáci 1. a 2. třídy se v pondělí 10. 4. 2017 seznámili v rámci akce Veselé zoubky s tím, jak správně pečovat o svůj mléčný chrup. Na velkých modelech si nacvičovali správnou techniku čistění zubů. Cenné rady získali také od Hurvínka a Máničky v pohádce Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek. Několik fotografií, na kterých si můžete prohlédnout, jak to našim prvňákům a druhákům šlo, je umístěno v naší fotogalerii

Jana Svobodová

Ve dnech 6. – 9. 4. 2017 se žáci 2.stupně zúčastnili výletu do Velké Británie. První den jsme přejeli do francouzského přístavu Calais, odkud jsme dostali trajektem do britského přístavu Dover. V Londýně jsme navštívili nejznámější památky, např. Tower Bridge, Greenwich, London Eye s 4D kinem, Big Ben či Buckinghamský palác. Svezli jsme se lodí po Temži a ochutnali tradiční Fish’n’Chips. V sobotu jsme se prošli kolem zámku Windsor až k chlapecké koleji Eaton, a poté se vlakem dopravili zpět do Londýna, do Muzea Madame Tussauds. Na závěr jsme udělali zastávku na Piccadelly Circus a v čínské čtvrti. Večer jsme vyrazili směrem k ČR. Všem se nám v Anglii moc líbilo!!!

Mgr. Radka Žemličková, Mgr. Jana Kafková

V úterý 18. 4. 2017 od 17 hodin proběhnou třídní schůzky pro rodiče žáků 1. až 9. třídy.

Ve čtvrtek 13. dubna 2017 probíhají velikonoční prázdniny.

V pátek 7. dubna 2017 poměřila svoje síly v Pexesu družstva žáků 2. stupně naší školy. Na žáky čekalo v turnaji několik kol, ve kterých postupně získávali body za své výkony. Hráli v kategorii jednotlivců, ale také za svoji třídu. Na vítěze čekala malá odměna. Jak se všichni snažili a jak se bavili, si prohledněte v naší fotogalerii.

Ve středu 12. 4. 2017 se kroužek nekoná.

Ve středu 5. dubna 2017 se kroužek nekoná.