Aktuálně ze školy

Cílem projektu „Správná volba oboru jako začátek dobré kariéry“ je podpořit samostatnost a individuální zájem žáků při orientaci a rozhodování v procesu volby správného studijního oboru pro budoucí zaměstnání. S využitím nejmodernějších technologií ICT se žáci formou testování dozvědí, jaké předpoklady, dovednosti či schopnosti mají. Podle výstupů pak mají možnost se rozhodnout a správně zvolit směr dalšího vzdělávání. Do tohoto projektu se v tomto školním roce zapojili žáci 8. třídy naší školy a otestovali se prostřednictvím počítačového programu COMDI, který je zaměřen na pracovní diagnostiku. S každým žákem byla provedena individuální interpretace, v případě zájmu i s rodiči.

Bc. Miluše Hornáková

V pondělí 30. 5. 2011 žáci 9. třídy uspořádali pro své mladší spolužáky z první až páté třídy dětský den. Na školní zahradě pro ně připravili soutěže, po jejichž splnění všichni dostali sladkou odměnu. Počasí nám přálo a děti s nadšením plnily úkoly na jednotlivých stanovištích. Hravé dopoledne se vydařilo. Fotografie si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.

POZOR! Čeká nás předposlední představení ZDCH, a to francouzská komedie Bůh masakru.

Dva manželské páry chtějí kultivovaně vyřešit spor mezi svými jedenáctiletými potomky - spor, při němž jeden druhému vyrazil zuby. Budou rodiče úspěšní?

To se dovíme 1. června 2011 ve studiu d.

Sraz bude v 16 hodin na obvyklém místě (zastávka Jednota).

V pátek 27. 5. se žáci 3. třídy zúčastnili zajímavé exkurze s paní Pavlou Blažkovou s CHKO. Na louce se naučili zacházet s entomologickou síťkou, chytali hmyz, pavouky, motýli a určovali rostliny. U rybníka jsme lovili žáby, vodní živočichy, šídla a jejich larvy. Zopakovali jsme si a také jsme se naučili mnoho nového o přírodě.

Mgr. Jaroslava Princlová

Na několik hodin se ve čtvrtek 26. května 2011 stali naši páťáci a šesťáci farmáři. Ekofarma Kozodoj nám umožnila zblízka vidět chov hospodářských zvířat – jejich potřeby, chování, čím se živí a jaký užitek dávají člověku. Velmi příjemný zážitek jsme měli z přímého kontaktu se zvířaty – krmení, hlazení. Fotografie z akce najdete v naší fotogalerii.

Vlasta Malá

Celý rok se všichni čtvrťáci za pomoci lektora, kterým byl pan Vladimír Kantor z MěDDM v Mariánských Lázních, zdokonalovali ve znalostech dopravních značek i řešení zapeklitých křižovatek, aby se připravili na úspěšné složení závěrečného dopravního testu a jízd. Ti úspěšní si po dlouhodobém snažení v úterý 24. května odnesli svůj průkaz cyklisty neboli "řidičák na kolo".

 Ve čtvrtek 26. 5. 2011 se nebude konat keramický kroužek.

V pátek 20. 5. 2011 vyvrcholily přípravy projektu 8. třídy v rámci výuky výchovy k občanství na téma manželství. Žáci si vyzkoušeli, jak probíhá obřad uzavření sňatku. Tímto děkujeme panu starostovi a paní matrikářce, že se nám věnovali a poskytli spoustu informací. Velmi zajímávé pro všechny bylo i prohlédnout si staré matriční knihy. Po obřadu na Obecním úřadě ve Velké Hleďsebi jsme se přesunuli zpět do školy, kde svatba pokračovala slavnostní hostinou, kterou si žáci sami připravili. Fotografie najdete v naší fotogalerii.

Bc. Miluše Hornáková

Ve čtvrtek 19. 5. 2011 se vybraní žáci 6., 7. a 8. třídy seznámili s kulturou a civilizací starověkých Keltů v hravém výukovém programu, který se konal v areálu Zámku Klášterec nad Ohří. Součástí programu byly aktivity, do kterých se mohly děti aktivně zapojit. V ceně vstupného byla zahrnuta i prohlídka pohádkové země Vítězslavy Klimtové a expozice loutek rodiny Kopeckých. Fotografie jsou opět v naší fotogalerii.

Bc. Miluše Hornáková

V pátek 20. 5. 2011 se nebude konat kroužek počítačů. Termín konání kroužku je přesunut mimořádně v tomto týdnu na čtvrtek 19. 5. 2011 v době od 13:45 do 15:15

 Ve středu 18. 5. 2011 se nebude konat výtvarný kroužek.

V úterý 17. 5. 2011 se nebude konat KROUŽEK TVŮRČÍHO PSANÍ.

Žáci 4. ročníku vyráběli pod vedením pana Bestajovského přáníčka ke Dni matek nepříliš známou technikou Quilling, při které se stáčejí a tvarují proužky papíru. Děti tato práce, díky trpělivému vedení lektora, velice zaujala. Děkujeme panu Bestajovskému a těšíme se na další spolupráci.
Několik fotografií si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.

Mgr. Vladimíra Rychtrová

 V pátek 13. května 2011 se nebude konat kroužek počítačů.

V pondělí  2. května 2011 se konalo  v Chebu  okresní  kolo  dopravní soutěže cyklistů, kterého se zúčastnili vítězové 1. kategorie (4. – 6. ročník)  školního kola. Žáci se umístili na pěkném 6. místě v konkurenci  jedenácti škol z celého okresu a nasbírali zkušenosti do dalších ročníků této soutěže. Několik fotografií najdete v naší fotogalerii.

Mgr. Vladimíra Rychtrová