Aktuálně ze školy

Ve čtvrtek 15. 12. 2011 (od 10 hodin) zhlédnou vybraní žáci 7. - 9. ročníku veřejnou generálku klaunsky veselého špionážního příběhu o tajemných 39 stupních a několika dalších záhadách, které se všechny točí kolem magické formule r mínus jedna lomeno r to celé na gamma to celé na xy to celé na druhou...

Hrají: Tomáš Kolomazník, Pavla Janiššová, Petr Konáš, David Beneš.

Předběžná cena: 105 Kč (vstupné + doprava autobusem)

PS. Pokud vzorci nerozumíte, nebojte se, nechápe to ani hlavní hrdina, proto se snaží přijít na to, kdo a proč mu usiluje o život.

Vyhlašujeme 12. ročník soutěže. Soutěžní ozdoby na vánoční stromeček (ručně doma vyrobené, určené pouze k zavěšení, o maximální velikosti 15 cm) přihlašujte do soutěže od 25. 11. 2011 do 8. 12. 2011 u paní Jašíčkové ve školní družině. Soutěže se mohou zúčastnit žáci celé školy v kategoriích I. a II. stupeň.

Vyhlášení výsledků této soutěže proběhne  12. 12. 2011 od 8:00 hodin stejně jako v minulých letech v přízemí školy. Na výherce nejlepších ozdob čekají odměny.Těšíme se na vaše nápady! 

Jana Jašíčková

Den 23. 11. 2011 trávili žáci UVČ v Praze, kde navštívili Sovovy mlýny na Kampě. Zúčastnili se výtvarné dílny – POHYB V UMĚNÍ.
Velmi profesionální výklad o díle Františka Kupky, byl zakončen vlastní tvorbou žáků, inspirovanou jeho tvorbou. Zážitek přinesla i další prohlídka objektu Musea Kampa. Pohled na podzimní Prahu z věže ve tvaru krychle byl nezapomenutelný.

Vlasta Malá

Od pondělí 21. 11.  2011 do pátku 2. 12. 2011 je pro veřejnost otevřena výstava prací žáků Základní školy Velká Hleďsebe v Domě občanské vybavenosti  v Klimentově. Práce našich žáků je možné si prohlédnout každý pracovní den od 16 do 18 hodin. Fotografie ze zahájení výstavy si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.

Mladí recitátoři, hudebníci a zpěváčci z řad žáků 1. stupně přišli v sobotu 19. 11. 2011 na Obecní úřad ve Velké Hleďsebi přivítat spolu s panem starostou nové občánky naší obce. Fotografie z akce jsou umístěny v naší fotogalerii.

V úterý 15. listopadu 2011 se konají od 17 hodin třídní schůzky 1. - 8. třídy a konzultační hodiny 9. třídy. 

V rámci netradičního vyučování si žáci 1. stupně naší školy v úterý 25. října užívali halloweenských aktivit, které pro ně pečlivě a s nadšením připravily žákyně 9. a 8. třídy. Fotky z příjemně stráveného dopoledne  naleznete ve fotogalerii.

Mgr. Michaela Plachá

Ve dnech 26. 10. a 27. 10. 2011 probíhají podzimní prázdniny. 

Doplněná nabídka zájmových kroužků pro školní rok 2011/2012 pro žáky školy je umístěna zde. Nově otevřen kroužek Počítače. Přihlášky je možné vyzvednout v ředitelně školy.

V pátek 21. října si žáci z 8. a 9. třídy ověřili svoje znalosti v soutěži Přírodovědný klokan. Tato soutěž vznikla v roce 2006. Pořadatelem soutěže je Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. Průběh soutěže je obdobný jako u dobře známého a zavedeného Matematického klokana, kterého se každoročně účastníme. Více o této soutěži se můžete dozvědět zde.

Dne 12. 10. 2011 měli žáci 7. třídy možnost setkat se ve škole se zástupci oddělení Policie ČR v Mariánských Lázních. Základními tématy besedy byly šikana a právní aspekty problému šikany a problematika trestní odpovědnosti dětí a mládeže. Cílem setkání bylo rozšíření právního vědomí žáků.

Bc. Miluše Hornáková

V úterý 25. 10. se pro žáky I. stupně uskuteční projektový den, který bude zaměřený na oslavu oblíbeného anglického svátku.
Dopolední vyučování proběhne formou her, zpěvu a soutěží. Žáci si předem připraví masky.

Mgr. Michaela Plachá

Dne 3. 11. zhlédneme představení Kacířka, černou komedii o globálním oteplování.

Sraz bude jako obvykle v 16 hodin před "Jednotou".

Dobrou náladu nezapomeňte vzít s sebou!!!

V úterý dne 27. září se žáci druhého stupně zúčastnili přespolního běhu „U Medvěda“. Soutěžili v kategoriích mladších a starších žáků. Vždy startovali hoši i dívky samostatně. V jednotlivých kategoriích jsme obsadili v hodnocení škol jedno třetí místo, dvě čtvrtá a jedno páté místo. Celý závod provázelo nádherné podzimní počasí.

Mgr. Jaroslav Samek 

Výuka ZUŠ u p. Strejčkové je ve středu 5. 10. 2011 z důvodu nemoci zrušena.

Výuka ZUŠ v pondělí 10. 10. 2011 je zrušena z technických důvodů.