Flossenbürg SRN

Rok: 
2017
Měsíc: 
(06) Červen

Městečko v Horní Falci v blízkosti našich státních hranic se stalo 15. června cílem exkurze žáků 9. třídy. Málokdo z žáků do té doby věděl, že středověký hrad vypínající se nad městečkem svého času patřil našemu otci vlasti Karlu IV. Daleko známější se stalo město v souvislosti s existencí koncentračního tábora zřízeného v roce 1938. Prošlo jím více jak 100 000 vězňů, z nichž nejméně 30 000 nepřežilo. Mezi nejznámější vězně, kteří zde byli i popraveni, patřili např. německý admirál Wilhelm Canaris nebo slovenští generálové Ján Golian a Rudolf Viest. Genius loci tohoto místa na všechny přítomné dolehl s tou největší silou zejména v místech mohyly navršené z popela a kostí zdejších obětí. Žáci krátce uctili památku více jak pěti tisíc československých obětí. Průvodcem nám byl pan Ing. František Kovářík z klubu Českého pohraničí. Tato organizace se stala i sponzorem naší akce.

Mgr. Stanislav Kvasnička