Dětský den

Rok: 
2017
Měsíc: 
(06) Červen

Dne 2. 6. 2017 se konal na školní zahradě dětský denPořádala ho celá devátá třída pro žáky 1. stupně. Bylo pro ně připraveno 12 stanovišť a křížovka, kterou luštili. Na každém stanivišti byla hádanka, kterou museli uhodnout. Když měli splněné všechny úkoly na stanovištích a uhodnuté hádanky, čekala na ně malá odměna. Myslím, že děti to moc bavilo, některé soutěžily i několikrát na jednom stanovišti. Za celou devátou třídu můžu říct, že nás potěšilo, jak si to naši mladší spolužáci užili. A my jsme si to samozřejmě užili s nimi. Fotografie z akce jsou v naší fotogalerii.

Nikola Petrášková, žákyně 9. třídy