Techmania Science Center

Rok: 
2017
Měsíc: 
(05) Květen

Dne 25. 4. 2017 vyrazili žáci 7. třídy na exkurzi do Techmania Science Center v Plzni. Tématem byly kapaliny a plyny. Jednalo se o rozšíření učiva těchto látek. Žáci měli možnost vyzkoušet si některé velmi zajímavé pokusy a experimenty z oblasti plynů a kapalin. Dne 11. 5. 2017 vyrazili na stejné místo v rámci projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji, ve kterém spolupracujeme s Gymnáziem a obchodní akademií Mariánské Lázně, také žáci 9. třídy. V rámci této exkurze zhlédli komentovanou procházku Sluneční soustavou ve 3D. Také měli možnost se seznámit s množstvím techniky, která se využívá pro zkoumání vesmíru.

Mgr. Petr Ečer