Vystoupení 2. třídy

Rok: 
2017
Měsíc: 
(05) Květen

Žáci druhé třídy připravili překvapení pro maminky k jejich svátku. V úterý 16. 5. 2017 jim zahráli Jarní pohádku. Pečlivě se na ni připravili, vyrobili si masky a nacvičili i hudební doprovod k písničkám. Společně tak příjemně strávili podvečer ve škole. 

Jana Svobodová