Den Země

Rok: 
2017
Měsíc: 
(05) Květen

Dne 27. 4. 2017 se na naší škole uskutečnil projektový den ke Dni Země. Žáci 3. – 5. třídy prošli během tří vyučovacích hodin několika stanovišti, na kterých plnili různé úkoly a soutěžili. Vše probíhalo a bylo spojeno s přírodou, její ochranou a organismy, které se v přírodě vyskytují. Bohužel vzhledem k nepříznivému počasí se celá akce musela odehrát v budově školy.
Rád bych touto cestou poděkoval vedení školy za podporu této akce, příspěvek na drobné odměny pro vítězné družstvo a sl. Žemličkové za obětavou pomoc při organizování této akce.

Mgr. Petr Ečer