Kyberšikana

Rok: 
2017
Měsíc: 
(04) Duben

Dobrý pomocník, avšak velmi zlý pán. Tak by mohly vyznít závěry přednášky o kyberšikaně připravené pracovníky Policie ČR pro naše osmáky a deváťáky. Žáci byli seznámeni s principy fungování sociálních sítí a s nebezpečím, kterému jsou lidé denně vystavováni. Dozvěděli se, jakým způsobem jsou tyto sítě zneužívány k páchání trestné činnosti a jak se chovat, aby toto nebezpečí bylo minimalizováno. Informace, které zde zazněly, všechny zúčastněné velice zaujaly a mnohdy i šokovaly. V závěru žáci pokládali dotazy, na které bylo precizně odpovídáno. Z ohlasů žáků vyplynulo, že se jim přednáška velmi líbila. Řadu z nich to nyní donutí přehodnotit své návyky při používání tolik moderních sociálních sítí.

Mgr. Stanislav Kvasnička