Techmania Plzeň

Rok: 
2017
Měsíc: 
(02) Únor

21. února jsme s žáky 6. ročníku vyjeli do Plzně na exkurzi do vědeckého centra Techmania. Cílem exkurze bylo rozšíření výuky přírodovědných předmětů vyučovaných na škole. Žáci měli možnost si v praxi vyzkoušet některé pokusy a situace, které mohou nastat a ve škole je z technických nebo prostorových důvodů není možné realizovat. Samozřejmě toto nebyla jediná zastávka žáků. Následovaly situace a pokusy z oblastí přírodovědy, zeměpisu, fyziky, biologie a dalších věd. Součástí exkurze byla také návštěva planetária. Žáci byli doslova vtaženi do děje prostřednictvím 3D technologie promítání. Odjížděli jsme spokojeni a plni nových dojmů a poznatků.

Mgr. Petr Ečer