Beseda o činnosti Policie ČR

Rok: 
2016
Měsíc: 
(12) Prosinec

Dne 15. 12. 2016 proběhla na naší škole přednáška v rámci primární prevence rizikového chování dětí. Přednášku provedl vedoucí výjezdové skupiny kriminální policie PČR por. Bc. Petr Ansl z tachovského ředitelství. 
Dětem vysvětlil činnost policie zejména se zaměřením v problematice  kriminalita mládeže. Další část přednášky věnoval drogovým závislostem nezletilých a mladistvých. Vystoupení policisty se setkalo, stejně jako v předchozím školním roce ze strany žáků 9. a 8. třídy s velkým zájmem. V průběhu svého vystoupení byl policista vystaven četným dotazům na které okamžitě odpovídal.

Mgr. Stanislav Kvasnička