Lidice pro 21. století

Rok: 
2010
Měsíc: 
(03) Březen

Upozorňuji  žáky, kteří dneska nebyli  ve škole a jsou přihlášeni do soutěže Lidice21, že první kolo končí již tuto neděli 7. 3. 2010.  Do tohoto data je nutné zaslat nejen vědomostní test, ale i literární práci  na předepsané téma. POZOR!!  Práce poslané po tomto termínu nebudou do soutěže zařazeny!!!

Správné odpovědi budou k dispozici od 20. 5. 2010.