Oznámení o preventivním přerušení vyučování a přechodném uzavření školy

Rok: 
2009
Měsíc: 
(11) Listopad

Na dny 23. 11. 2009 (pondělí) až 27. 11. 2009 (pátek) je po projednání s krajskou hygienickou stanicí a zřizovatelem vyhlášeno ředitelem školy mimořádné volno z důvodu preventivních protiepidemických opatření.

Neprobíhá výuka. Je uzavřen provoz ŠD i ŠJ.