Proč kupujeme víc?

Rok: 
2013
Měsíc: 
(10) Říjen

Žáci 7. třídy se dne 11. 10. 2013 účastnili v předmětu výchova ke zdraví výukového programu Proč kupujeme víc. Ten pro ně připravila Mgr. Kateřina Dvořáková. Snažila se, aby si žáci uvědomili nadspotřebu v konzumní společnosti, zastavili se nad působením reklamy a problematikou zbytečných obalů a zamysleli se nad tím, jak tomu všemu mohou čelit.

Bc. Miluše Hornáková