Matík

Po celý školní rok 2018/2019 v naší škole probíhá matematická soutěž MATÍK. Do soutěže jsou zapojeni všichni žáci 2. stupně naší školy. Jméno našeho maskota vymýšleli pro své mladší spolužáky bývalí žáci 9. třídy a mezi návrhy zvítězil název „MATÍK“, jehož autorem byla Michaela Šutová.
 
Soutěž má 30 kol, ve kterých žáci plní vždy 3 soutěžní úlohy. Úlohy pro všechny kategorie jsou postupně zveřejňovány na webových stránkách školy a na nástěnce ve škole. Každý žák na začátku školního roku má přidělen kód, pod kterým si může průběžně sledovat svoje dosažené výsledky na webových stránkách.
Zde si můžete přečíst podrobná pravidla soutěže.
 
Svoje výsledky pro školní rok 2019/2020 si můžete prohlédnout ve výsledkových listinách.
 
Je nutné dodržet termín odevzdání. Odevzdat je možné osobně u vyučujícího matematiky nebo elektronicky na adresu wirthova@zsvh.cz nebo skola@zsvh.cz .
 
Zadání jednotlivých kol soutěže pro třídy:
 
Soutěž v letošním roce je již ukončena. Vyhlášení výsledků soutěže proběhne vzhledem ke komplikované situaci v září školního roku 2020/2021.