Seminární práce (školní rok 2017/18)

Předmět: 
Český jazyk
Určeno pro: 
8. třída
9. třída

Seminární práce musí obsahovat asi 3 věty o autorovi, práci s textem jednoho jeho díla dle pokynů učitelky ČJ, zdroj informací a prohlášení , že dílo je tvé vlastní, nikoliv opsané. (POZOR! Zdroj nesmí být omezen pouze na internet!) Stěžejní je práce s textem přečtené knihy!!!!

Pokud svou práci pouze opíšeš (ať už z jakéhokoliv zdroje), bude hodnocena známkou nedostatečnou!!!!

 
Referáty odevzdávej v průběhu celého roku, nejdéle však do 15. května 2018!