Mimořádný úspěch v soutěži Západočeského divadla Cheb!!

Rok: 
2011
Měsíc: 
(04) Duben

Naše škola se zúčastnila soutěže, kterou vyhlásilo chebské divadlo u příležitosti oslav 50. výročí profesionální divadelní scény v Chebu. Naši žáci pravidelně navštěvují divadelní představení v rámci celoročního předplatného, a tak účast v soutěži byla vlastně poděkováním hercům a pracovníkům ZDCH. Do soutěže se zapojily základní a střední školy jak z Chebu, tak i z okolí.
Ve výtvarné části této soutěže byli naši žáci mimořádně úspěšní.
V kategorii mladších žáků obsadili 2. místo Jan Šindelář a Jakub Podhaiský ze třetí třídy  se svým modelem divadla k představení  "V OSM U ARCHY".
V kategorii starších žáků se umístil také na 2. místě Ondřej Kuba, žák 6. třídy s kresbou chebského divadla.

Mgr. Jaroslava Princlová