Policie ČR ve škole

Rok: 
2011
Měsíc: 
(02) Únor

Naše škola se snaží žáky co nejvíce připravit na situace, do kterých se dnešní děti mohou dostat. Proto jsme pro ně domluvili řadu besed se zástupci Policie ČR. Během měsíce února se tak žáci z několika tříd zúčastnili těchto akcí. Žáci 6. a 7. třídy diskutovali na téma alkohol, kouření, drogy a důsledky zneužívání návykových látek. Jejich mladší spolužáci ze 3. třídy si zopakovali zásady bezpečnosti v silničním provozu.
Několik fotografií z besed najdete v naší fotogalerii.