Používání ochranných prostředků dýchacích cest od 8. 6. 2021

Rok: 
2021
Měsíc: 
(06) Červen

Žáci nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při vzdělávání po dobu, kdy sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni a při vzdělávacích aktivitách, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejména tělocvik). Při ostatních aktivitách ve škole (např. režim o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy, ŠJ) zůstává stejný režim jako doposud.