Informace k předávání vysvědčení za první pololetí šk. roku 2020/2021

Rok: 
2020
Měsíc: 
(12) Prosinec
  • 1. a 2. třída
    Vysvědčení bude žákům v listinné podobě předáno dne 28. 1. 2021 poslední vyučovací hodinu.
  • 3. - 9. třída
    Obsah vysvědčení bude dne 28. 1. 2021 zákonným zástupcům zpřístupněn ve školním informačním systému Bakaláři.
    V listinné podobě bude vysvědčení žákům předáno až v době, kdy bude povolena osobní přítomnost žáků ve škole. (Nejpozději třetí vyučovací den, kdy je možná osobní přítomnost ve vzdělávání.)