Roušky

Rok: 
2020
Měsíc: 
(09) Září

Od 10. září 2020 je zavedena povinnost nošení roušek ve všech vnitřích prostorách školy (kromě učeben). Žáci při vstupu do školy musí mít roušku.