Nabídka zájmových kroužků

Rok: 
2020
Měsíc: 
(09) Září

Přihlášky si mohou vyzvednout děti u třídních učitelů, jsou k dispozici i na www.zsvh.cz. Vyplněné přihlášky budou žáci odevzdávat třídním učitelům.
Rodiče mohou přihlášky vyplnit a odevzdat v době třídních schůzek.