Nový školní rok 2020/2021 - zahájení

Rok: 
2020
Měsíc: 
(09) Září

Školní rok 2020/2021 zahájíme dne 1. 9. 2020 (úterý). Ve všech třídách bude probíhat výuka od 8:00 do 8:45 hodin. Vstup do školy:

  • pro žáky 2. - 9. třídy od 7:40 do 7:50 hodin
  • pro žáky 1. třídy od 7:50 do 8:00 hodin

Slavnostní přivítání žáků 1. třídy proběhne v případě příznivého počasí na zahradě školy. V případě nepříznivého počasí v učebně 1. třídy. Doprovod žáků (maximálně 2 osoby na žáka) musí být vybaven ochranným prostředkem dýchacích cest (rouška).