Informace - předávání vysvědčení

Rok: 
2020
Měsíc: 
(07) Červenec
9. třída 26. 6. v 8.00h – Obecní úřadsraz v 7.45h před budovou OÚ
1.  - 5. třída26. 6. v 8.20h – 8. 45h

sraz v 8.20h před budovou ZŠ
v 8.45h odchází žáci domů

6. – 8. třída26. 6. v 9.00h – 9. 15hsraz v 9.00 před budovou ZŠ
v 9.15h odchází žáci domů
Žáci, kteří dosud neodevzdávali ve škole Čestné prohlášení (nedochází v květnu a červnu na výuku), předloží podepsané Čestné prohlášení zákonným zástupcem s datem 26. 6. 2020 při vstupu do školy.
Neprobíhá výuka v žádné dopolední ani odpolední skupině. Žáci si pouze vyzvednou vysvědčení.
26. 6. 2020 je uzavřen provoz ŠJ.