Učební materiály v době přerušení výuky

Rok: 
2020
Měsíc: 
(06) Červen

Na období 8. 6. 2020 - 22. 6. 2020 jsou zadané úkoly v nabídce Třídy. Čtěte pozorně přehled učiva, co máte splnit.

  • Žáci 1. stupně ZŠ se řídí informacemi třídního učitele z přehledu učiva.
  • Všichni žáci 2. stupně ZŠ odevzdají dle pokynů v přehledu učiva postupně ve dnech 8.6.2020 - 11.6.2020 zadané úkoly ze všech předmětů za období 11.3.2020 - 8.6.2020 ke kontrole a hodnocení práce  (vše podepsané). Zároveň budou odevzdávat klíč od šatny. Pokud se žák nezúčastní konzultačních hodin, předá v příslušný den úkoly a klíč v ředitelně školy.