Informace pro žáky 9. ročníku, přihlášené od 11. 5. 2020 k výuce

Rok: 
2020
Měsíc: 
(05) Květen
  • vstup do budovy školy od 8:15 h
  • při vstupu odevzdat čestné prohlášení - podepsané zákonným zástupcem (bez tohoto prohlášení nebude možné účastnit se výuky)
  • s sebou mít 2 roušky, sáček na roušky a klíč od šatny