Další možnosti vzdělávání

Rok: 
2020
Měsíc: 
(04) Duben

Ke vzdělávání žáků je možné využít nabídku pořadů České televize pro I. stupeň pořad UčíTelka, pro II. stupeň Odpoledka  a pro přípravu na přijímací zkoušky pořad Škola doma. Dále je možné využít nabídku některých společností, které v této době zdarma poskytly svoje materiály k výuce. Jedná se například o materiály na portálu Škola s nadhedem , Školákov, Jazyky-online nebo Matika.in. Lze využít také materiály nakladatelství Nová škola nebo Taktik.