Historie školy

Stavba budovy školy byla dokončena v roce 1896 a ve stejném roce bylo také zahájeno vyučování. Výuka probíhá téměř nepřetržitě až do dnešních dnů. Škola byla pro děti zavřená několik let v době druhé světové války. V průběhu let se měnil pouze počet tříd a ročníků, ve kterých mohli žáci plnit povinnou školní docházku. V 70. a 80. letech 20. století probíhala výuka v 1. - 4. ročníku a žáci poté dokončovali školní docházku na školách v Mariánských Lázních.

Rozhodnutím obecního zastupitelstva ve Velké Hleďsebi byla ve školním roce 1995 / 96 zahájena i výuka na 2. stupni základní školy. Toto rozhodnutí bylo spojeno s rozsáhlými stavebními úpravami půdních prostor školy. Půdní vestavbou získala škola 5 nových učeben a dva kabinety. Ve školním roce 1999 / 2000 se škola začlenila mezi úplné základní školy. Každý ročník je zastoupen jednou třídou. Ve všech ročnících se od školního roku 2011 / 2012 vyučuje podle schváleného školního vzdělávacího programu Otevřená škola.

Několik historických fotografií si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.