Přírodovědný klokan

Rok: 
2019
Měsíc: 
(10) Říjen

I v letošním roce si 13 žáků z 8. a 9. třídy ověřilo svoje znalosti v soutěži Přírodovědný klokan. Tato soutěž vznikla v roce 2006. Pořadatelem soutěže je Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. Průběh soutěže je obdobný jako u dobře známého a zavedeného Matematického klokana, kterého se každoročně účastníme. Více o této soutěži se můžete dozvědět zde.