Čtenář na jevišti 2019

Rok: 
2019
Měsíc: 
(09) Září

Žáci 7. třídy se na podzim tohoto roku zúčastní projektu „Čtenář na jevišti 2019“, který již po sedmé vyhlásila v rámci kampaně na podporu četby knih „Rosteme s knihou“ společnost Svět knihy. V rámci předmětu Literárně-dramatická výchova si žáci vyzkouší práci s knihou, zpracování literárního textu do podoby divadelního scénáře a následně budou vytvářet divadelní představení v podobě scénického čtení. Součástí je i výroba kulis, kterou se budou zabývat v hodinách výtvarné výchovy. Výslednou inscenaci zdokumentujeme a videozáznam zašleme k posouzení odborné porotě. Přeji svým žákům, aby je jejich počáteční nadšení neopustilo a aby právě jejich „dramatický počin“ porotu zaujal.

Mgr. Michaela Šůsová, vyučující LDV