Dopravní hřiště

Rok: 
2019
Měsíc: 
(05) Květen

Pro zvýšení bezpečnosti dětí v silničním provozu se pravidelně naše škola účastní akce na dopravním hřišti. Čtvrťáci v pondělí 20. 5. 2019 ukázali své dovednosti na překážkové dráze pro cyklisty. Znalosti z hodin dopravní výchovy prokázali při jízdě na dopravním hřišti, kde museli konat tak, aby neporušovali dopravní předpisy. Pokud se některý z žáků dopustil dopravního přestupku, byl ze strany policistů upozorněn a dopravní situace mu byla vysvětlena.