Přednášky Policie ČR

Rok: 
2019
Měsíc: 
(02) Únor

Dne 25. února 2019 měli žáci několika tříd naší školy možnost setkat se s krajským koordinátorem prevence kriminality Policie ČR. Základními tématy přednášek byly šikana a právní aspekty problému šikany a problematika trestní odpovědnosti dětí a mládeže. Cílem setkání bylo rozšíření právního vědomí žáků.