Základní informace

Základní škola ve Velké Hleďsebi je škola úplná. 1. - 5. ročník navštěvují převážně žáci z katastru obcí Velká Hleďsebe a Valy. Do 6. - 9. ročníku přicházejí ještě žáci z okolních malotřídních škol (Tři Sekery, Drmoul). V každém ročníku je 1 třída. Součástí základní školy je také školní družina, která má 2 oddělení a školní jídelna. 

V hlavní budově školy jsou umístěny kmenové třídy, odborné učebny a školní družina. Při výuce Tv jsou využívány 2 tělocvičny umístěné v budově OÚ a v areálu bývalých kasáren a sportovní areál TJ Sokol Velká Hleďsebe. Pozemek přilehlý k hlavní budově je využíván při výuce pracovních činností. Školní jídelna je v samostatné budově vzdálené asi 80 m. 

Škola spolupracuje se Základní uměleckou školou Fryderyka Chopina Mariánské Lázně a MěDDM Mariánské Lázně.  

Naše škola je také zapojena do školního recyklačního programu Recyklohraní. Tento program pořádají neziskové společnosti ASEKOL, ECOBAT a EKO-KOM, které zajišťují sběr a recyklaci vysloužilých elektrozařízení, baterií a obalů. Cílem projektu je zvýšit povědomí o třídění odpadů u mladé generace a také zajistit recyklaci drobných vysloužilých elektrozařízení a baterií v co nejvyšší míře. Více informací si můžete přečíst v článku.

 

Již dlouhodobě využíváme produktů společnosti SCIO. Ta poskytuje své služby stovkám škol na všech vzdělávacích stupních, zejména v oblasti zjišťování a hodnocení výsledků vzdělávání a spolupráce na přijímacím řízení. Žáci se tak několikrát během školní docházky setkají s testováním. Mohou si tak vyzkoušet, jak vypadají testy podobné těm, se kterými se mohou potkat u přijímacích zkoušek na střední školy. Žáci tím také získají informace o svých schopnostech.
 

Pro další informace vyberte příslušnou položku z rozbalené nabídky.