Adopce na dálku ukončena

Rok: 
2018
Měsíc: 
(06) Červen

Na základě podnětu vzešlého z řad žáků a pedagogů naší školy se nám v prosinci roku 2012 podařilo zapojit do projektu Adopce na dálku® pod záštitou Arcidiecézní charity Praha. Rozhodli jsme se pro pomoc dítěti z Indie. Tehdy čtrnáctiletá dívka získala díky naší finanční podpoře šanci na vzdělání. Naše adoptovaná dívka v těchto dnech úspěšně ukončila studium.

Příspěvky na její studium byly hrazeny zejména z akcí školy a z příspěvků pracovníků, žáků či rodičů naší školy, za což jim jménem indické dívky velice děkujeme.