Exkurze do ČSOB

Rok: 
2018
Měsíc: 
(06) Červen

V poslední době je stále více kladen důraz na finanční gramotnost žáků základních škol. I naši žáci jsou v předmětu matematika seznamováni se základy finanční matematiky. Učí se pracovat například s pojmy jistina, úrok, úroková míra, daň. Aby věděli, jak to vypadá v praxi, zúčastnili se naši osmáci nejprve besedy s pracovníky banky a  pak banku v rámci výuky matematiky také navštívili. Prohlédli si její prostory, dozvěděli se zde důležité informace o účtech, spořeních, půjčkách nebo také hypotékách.

Mgr. Hana Wirthová