Další výhra je naše!!!

Rok: 
2018
Měsíc: 
(05) Květen

Na začátku roku 2018 uspořádala firma Laktea pro základní a střední školy soutěž pod názvem Třídíme nápojové kartony. Cílem této akce bylo zaměřit se na ekologicky správné vyřešení likvidace použitých obalů. Naše děti přihlásily do soutěže projekt „Jak třídíme odpadky?“ Odborná porota ho zařadila mezi 15 nejlepších a za krásné 2. místo jsme byli odměněni souborem výher (10 koši na třídění kartonů ve škole a ekologickými nákupními taškami pro pedagogy). Všem zúčastněným dětem a pedagogům děkuji za vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Lenka Lapská