Den Země

Rok: 
2018
Měsíc: 
(05) Květen

pondělí 30. 4. 2018 se naše škola zapojila, v rámci Dne Země, do projektu Ukliďme Česko. Dvě skupiny žáků 2. stupně se rozešly po Velké Hleďsebi a sbíraly plasty, papíry, plechovky a kovové předměty, které rozhodně do přírody nepatří. Nasbírali přibližně 500 kg odpadu a ulevili tak přírodě a prostředí Velké Hleďsebe. Velký dík patří všem, kteří se zúčastnili. Děkuji svým kolegům za jejich osobitý přístup a dále pak paní Kučerové, panu Kalodovi a panu Martínkovi na straně obce za jejich spolupráci.

Mgr. Petr Ečer