Třídíme nápojové kartony

Rok: 
2018
Měsíc: 
(01) Leden

29. ledna 2018 proběhl na naší škole projektový den „Třídíme nápojové kartony“. Ve všech třídách vyplnili žáci krátkou anketu, poté téma zpracovali literárně či výtvarně, nebo zhlédli film o dalším zpracování odpadu. Osmáci si navíc připravili soutěž, v níž se nejmenší žáčci školy naučili, jak mají odpadky správně třídit. Věřím, že pokud dosud ne všichni odpad třídili, po dnešním projektovém dni došlo v tomto směru k výraznému zlepšení.

Mgr. Lenka Lapská