Aktuálně ze školy

1. 7. 20198:00 – 12:00 h26. 8. 201910:00 – 12:00 h
2. 7. 20198:00 – 12:00 h27. 8. 20198:00 – 11:00 h
3. 7. 20198:00 – 12:00 h28. 8. 20198:00 – 11:00 h
22. 8. 20198:00 – 10:00 h29. 8. 20198:00 – 9:00 h
23. 8. 20198:00 – 10:00 h30. 8. 20198:00 – 10:00 h

Mgr. Lenka Stehlíková, ředitelka školy

 

Přejeme všem žákům školy krásné prázdniny plné příjemných zážitků.

 

 

Po celý školní rok 2018/2019 probíhala matematická soutěž MATÍK. Do soutěže byli zapojeni všichni žáci 2. stupně naší školy. Soutěž měla 30 kol, ve kterých žáci plnili vždy 3 soutěžní úlohy. Ve středu 26. června 2019 se žáci při vyhlášení výsledků dozvěděli, jak vše dopadlo a kdo se stal vítězem 6. ročníku soutěže. Nejúspěšnější řešitelé byli za celoroční snahu odměněni. Všem výhercům blahopřejeme!!!

Mgr. Hana Wirthová

Projektový den ve škole byl věnován tomu, jak se zachovat v krizové situaci při požáru.  Ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Karlovarského kraje naši žáci zažili, jak vypadá záchrana osob z budovy. Během krátké doby pomocí speciálního žebříku byli figuranti z řad našich žáků evakuováni ze školy. Po ukončení záchranné akce se pak ještě dozvěděli řadu důležitých informací a prohlédli si hasičskou techniku. Projektový den byl pro žáky poučný, budou si umět v případě požáru lépe poradit. Hasičům z HZS Karlovarského kraje patří velké poděkování za skvěle připravenou akci pro naše žáky. Fotografie z akce najdete v naší fotogalerii.

Dne 17. 6. 2019 naši sedmáci navštívili v rámci svého školního výletu jedinečné zařízení Techmania Science Center v Plzni. Ta si pro ně již tradičně připravila množství experimentů a způsobů poznání, jak funguje svět kolem nás kombinací všech vjemů. Zde vystavené exponáty, si žáci mohli osahat, vyzkoušet. Jejich prostřednictvím, navíc velice přirozenou formou se mohli seznámit s podstatou některých přírodních jevů přírodní jevů a zákonitostí anebo z oborů lidských činností. Výsledným poznáním bylo, že třeba i fyzika může být  dobrodružstvím a že film je zase věda. Výlet se všem líbil a jediným nedostatkem bylo snad i málo času na ještě podrobnější seznámení se se všemi exponáty.

Mgr. Stanislav Kvasnička

Naše škola je dlouhodobě zapojena do projektů Mléko do škol a Ovoce do škol. Dodavatelská firma kromě pravidelných dodávek ovoce a mléčných výrobků posílá i ochutnávkové koše s mléčnými výrobky, které vyrábí, a koše s různými druhy ovoce. Děti si tak mohly ochutnat mléčné výrobky a ovocné plody, které často nekupují.

V poslední době je stále více kladen důraz na finanční gramotnost žáků základních škol. I naši žáci jsou v předmětu matematika seznamováni se základy finanční matematiky. Učí se pracovat například s pojmy jistina, úrok, úroková míra, daň. Aby věděli, jak to vypadá v praxi, zúčastnili se naši osmáci besedy s pracovníky banky.

V pátek 28. 6. 2019 bude vydáván ve školní jídelně oběd pro žáky od 10:00 do 12:00 hodin. Pokud se nebude žák v tento den ve školní jídelně stravovat, je nutné včas oběd odhlásit.

 

Zveme všechny občany na Výstavu výtvarných prací žáků ZŠ Velká Hleďsebe, kterou je možné si prohlédnout od 13. 6. 2019 do 27. 6. 2019 v Obecní knihovně Velká Hleďsebe.

 

 

V úterý 11. 6. 2019 proběhla tradiční sportovní olympiáda základních škol regionu Mariánskolázeňsko. Pořadatelem letošního ročníku byla tentokrát naše základní škola. Všechny disciplíny se odehrály v areálu místního fotbalového klubu. Soutěžilo se v běžeckých disciplínách, hodu medicinbalem, skoku do dálky a přetahované. Po sečtení všech bodů a umístění naše škola získala pohár za celkové druhé místo. Fotografie ze soutěže si prohlédněte v naší fotogalerii.

Třeťáci a páťáci se také ocitli, jako jejich mladší spolužáci, v úžasném prostředí Statku Bernard. Zúčastnili se výroby mýdel, pečení placek, dekorování látkových tašek, v truhlárně si vytvořili dekorativní vázy. Pozornost dětí se soustředila na rozmazlování a krmení místních zvířátek. Celý den byl prosluněný, velmi pohodový, příjemný. Fotografie si prohlédněte v naší fotogalerii.

Mgr. Vladimíra Rychtrová, Vlasta Malá

 

 

úterý 4. června 2019 se žáci 1. a 2. třídy zúčastnili školní exkurze na Statek Bernard v Královském Poříčí. Po přivítání na statku jsme navštívili muzeum řemesel, potom jsme se vydali s paní průvodkyní krmit hospodářská zvířata, jako jsou ovce, kozy, prasátka, králíci a slepice. Děti měly možnost být se zvířaty ve výběhu hladit je a chovat si mláďata králíků. Další aktivitou byla výroba mýdla, které si pak děti vzaly domů. V místní restauraci jsme si všichni pochutnali na výborném obědě. Počasí se nám velmi vydařilo a výlet jsme si opravdu užili.

Mgr. Jana Šályová, Jana Svobodová

V pondělí 3. 6. 2019 výběr žáků druhého stupně uspořádal pro žáky z první až páté třídy dětský den. Na školní zahradě na ně čekaly soutěže, po jejichž splnění všichni dostali malou odměnu. Počasí nám přálo a děti s nadšením plnily úkoly na jednotlivých stanovištích. Hravé dopoledne se vydařilo. Fotografie z akce si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.

Ve středu 29. května 2019 se kroužek nekoná.

úterý 18. 6. 2019 od 17:00 hodin se koná informační schůzka pro rodiče žáků, kteří nastoupí do 1. třídy v září letošního roku.