Aktuálně ze školy

V poslední době je stále více kladen důraz na finanční gramotnost žáků základních škol. I naši žáci jsou v předmětu matematika seznamováni se základy finanční matematiky. Učí se pracovat například s pojmy jistina, úrok, úroková míra, daň. Aby věděli, jak to vypadá v praxi, zúčastnili se naši osmáci nejprve besedy s pracovníky banky a  pak banku v rámci výuky matematiky také navštívili. Prohlédli si její prostory, dozvěděli se zde důležité informace o účtech, spořeních, půjčkách nebo také hypotékách.

Mgr. Hana Wirthová

V úterý 5. 6. 2018 se žáci 6. třídy a někteří žáci 7. třídy zúčastnili školní exkurze do zoologické zahrady v Plzni. Viděli mnoho druhů zvířat z různých klimatických pásů, jako například: levharty, lvy, hady, želvy, ptáky, a tak dále... Byli se také podívat v dinoparku, kde mohli zhlédnout krátký příběh o dinosaurech. Zvířátka se neschovávala a někdy i pózovala. Počasí bylo krásné. Žákům se tato akce moc líbila a velmi si den užili.

žákyně 7.třídy

V pátek 1. 6. 2018 žáci 9. třídy uspořádali pro žáky z první až páté třídy dětský den. Na školní zahradě na ně čekaly soutěže, po jejichž splnění všichni dostali malou odměnu. Počasí nám přálo a děti s nadšením plnily úkoly na jednotlivých stanovištích. Hravé dopoledne se vydařilo. Za přípravu deváťákům patří velký dík.

Ve středu 13. 6. 2018 od 16:30 hodin se koná informační schůzka pro rodiče žáků, kteří nastoupí do 1. třídy v září letošního roku.

Ve čtvrtek 24. května 2018 se 1. a 3. třída vypravila do Městského divadla v Mariánských Lázních na pořad DĚTI – DĚTEM. Žáci Základní umělecké školy Fryderyka Chopina si jako každoročně připravili se svými vyučujícími vystoupení pro své kamarády, rodiče a známé. Na jevišti se střídali účinkující hrající na různé hudební nástroje, viděli jsme několik tanečních produkcí a nechybělo ani vystoupení pěveckých souborů. Celým pořadem nás zábavně provázela dvojice mladých moderátorek. Všem dětem i učitelům patří naše poděkování za velmi vydařené představení.

Mgr. Jana Šályová

Ve čtvrtek 14. 6. 2018 zhlédneme od 17 hodin pohádkový příběh chlapce Kaje a dívky Gerdy, která se svého kamaráda pokusí zachránit z moci Sněhové královny a střepů kouzelného zrcadla. Inscenace vznikla jako společný projekt Západočeského a Karlovarského divadla. Jedná se o poslední představení v tomto školním roce. Sraz bude opět v 16 hodin před školou.

Mgr. Lenka Lapská

Pro zvýšení bezpečnosti dětí v silničním provozu se pravidelně naše škola účastní akce na dopravním hřišti. Čtvrťáci ukázali své dovednosti na překážkové dráze pro cyklisty. Znalosti z hodin dopravní výchovy prokázali při jízdě na dopravním hřišti, kde museli konat tak, aby neporušovali dopravní předpisy. Pokud se tak stalo, ze strany městských policistů, přišlo upozornění a vysvětlení dopravní situace. Děti svým vzorným chováním a nadšeným přístupem přispěly k úspěchu celé akce.
Vlasta Malá

Již 5. turnaj v miniházené v tomto školním roce se uskutečnil na venkovním hřišti  ZŠ Lázně Kynžvart. Vybraní žáci I. stupně naší školy si zahráli 5 zápasů ve dvou kategoriích – 2. a 3., 4. a 5. ročník. Soupeři jim byli žáci ze základních škol z Mariánských Lázní, Drmoulu, Lázní Kynžvart a Dolního Žandova. Osvědčený systém střídání hned po střelbě na bránu dával hře rytmus a nenechal nikoho dlouho sedět na lavičce. Poslední turnaj, který bude jen pro prvňáčky, se uskuteční v červnu na hřišti ZŠ v Drmoulu. Děkujeme trenérům a hráčkám házenkářského oddílu TJ Sokol Lázně Kynžvart za skvělou organizaci turnaje.

Mgr. Vladimíra Rychtrová

Ve čtvrtek 17. 5. 2018 zhlédneme od 17 hodin divadelní hru „Miluji tě, ale…“ v podání herců chebského Západočeského divadla. Staneme se součástí rozpustilé hudební jízdy moderními vztahy mezi mužem a ženou od prvního rande po společné stáří. Jedná se o komorní muzikál o nikdy nekončícím zápasu mezi oběma pohlavími. Sraz bude opět v 16 hodin před školou.

Mgr. Lenka Lapská

V pátek 4. května 2018 navštívili žáci 3. třídy hudební pořad. Společně tak strávili příjemné dopoledne plné  hudby různých rockových žánrů, které odstartoval rock and roll  v 50. letech 20. století v USA. V pořadu zazněly ukázky z dílen známých skupin od anglické The Beatles až po českou současnou od skupiny Olympic nebo Kabát.

Jana Svobodová

Ve čtvrtek 3. května 2018 se žáci 1. a 3. třídy vypravili do divadla v Mariánských Lázních na loutkovou revue Veselá pouť. Představení zavedlo děti tam, rády chodí – do světa hudby, kolotočů a říše cizokrajných zvířat, kde potkaly dvě roztomilá strašidla Kryšpína a Táhla. Společně se přenesli do míst plných kouzel, zábavy a legrace. Na pouti nechyběli ani loutky v nadživotní velikosti a jako hosté na ni zavítali také Jů a Hele.

Jana Svobodová

Na začátku roku 2018 uspořádala firma Laktea pro základní a střední školy soutěž pod názvem Třídíme nápojové kartony. Cílem této akce bylo zaměřit se na ekologicky správné vyřešení likvidace použitých obalů. Naše děti přihlásily do soutěže projekt „Jak třídíme odpadky?“ Odborná porota ho zařadila mezi 15 nejlepších a za krásné 2. místo jsme byli odměněni souborem výher (10 koši na třídění kartonů ve škole a ekologickými nákupními taškami pro pedagogy). Všem zúčastněným dětem a pedagogům děkuji za vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Lenka Lapská

pondělí 30. 4. 2018 se naše škola zapojila, v rámci Dne Země, do projektu Ukliďme Česko. Dvě skupiny žáků 2. stupně se rozešly po Velké Hleďsebi a sbíraly plasty, papíry, plechovky a kovové předměty, které rozhodně do přírody nepatří. Nasbírali přibližně 500 kg odpadu a ulevili tak přírodě a prostředí Velké Hleďsebe. Velký dík patří všem, kteří se zúčastnili. Děkuji svým kolegům za jejich osobitý přístup a dále pak paní Kučerové, panu Kalodovi a panu Martínkovi na straně obce za jejich spolupráci.

Mgr. Petr Ečer

Knihovna Velká Hleďsebe se stala útočištěm pro příznivce dětské recitace. Dne 26. dubna 2018 žáci prvního stupně ZŠ Velká Hleďsebe statečně recitovali před publikem, které tvořili rodiče, učitelé a příznivci dětské poezie. Součástí recitační přehlídky byla vzpomínka na zesnulého Pavla Šruta – autor mnoha literárních textů pro děti.

Vlasta Malá

V úterý 24. dubna 2018 si přišla popovídat s žáky 1., 2. a 3. ročníku policistka z dopravního inspektorátu z Chebu. Hravou formou se děti seznámily s nástrahami, které je mohou čekat v dopravním provozu. Na závěr byli žáci odměněni drobnými dárky.

Mgr. Vladimíra Rychtrová