Aktuálně ze školy

Ředitelka školy vyhlašuje na pondělí 7. 5. 2018 volný den (podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon).
Neprobíhá výuka. Je uzavřen provoz ŠD i ŠJ.
 
Mgr. Lenka Stehlíková, ŘŠ 

V pátek 6. 4. 2018 vyrazila sedmá třída na exkurzi do plzeňské Techmania Science Center. Při exkurzi si žáci v praxi osvojili poznatky, které získali v hodinách především fyziky. Exkurze byla zaměřena hlavně na poznatky z oblasti kapalin a plynů. Nicméně zúčastnili se i show s Van de Graaffovým generátorem, při které to doslova jiskřilo. Exkurze byla zakončena naučným 3D filmem s názvem Titáni doby ledové – o mamutech.

Mgr. Petr Ečer

Ve středu 18. 4. 2018 od 17 hodin se koná třídní schůzka pro rodiče žáků 6. třídy. Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. až 5. třídy a 7. až 9. třídy proběhnou ve čtvrtek 19. 4. 2019 od 17 hodin.

V úterý 10. dubna 2018 se kroužek nekoná.

Ve středu 11. dubna 2018 se kroužek nekoná.

Naši žáci 5., 6., 7. a 8. třídy se opět zúčastnili této oblíbené matematické soutěže. Letos probíhal již 41. ročník Pythagoriády. Soutěž je určena žákům základních škol a jim odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Cílem Pythagoriády je zvýšit zájem o matematiku u co nejširšího počtu žáků. Úlohy této soutěže vycházejí ze znalostí matematiky odpovídajících ročníků ZŠ a víceletých gymnázií a rozvíjí mj. prostorovou představivost či logické uvažování.

Mgr. Hana Wirthová

Ve čtvrtek 29. března 2018 probíhají velikonoční prázdniny.

Základní škola Velká Hleďsebe oznamuje rodičům, že ZÁPIS DĚTÍ do 1. třídy Základní školy Velká Hleďsebe se bude konat v budově školy ve středu 4. 4. 2018 od 13:00 do 18:00 hodin. Zapisují se děti narozené od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012 a děti, kterým byl při zápisu v roce 2017 povolen odklad povinné školní docházky o jeden školní rok. Zákonní zástupci přinesou s sebou rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.

V úterý 17. dubna 2018 se kroužek nekoná.

Ve středu 14. března se uskutečnil již třetí turnaj Lázeňské školní ligy 2017/2018 v miniházené. Tentokrát se sešli žáci I. stupně z Velké Hleďsebe, Mariánských Lázní, Drmoulu, Lázní Kynžvart a Dolního Žandova v tělocvičně v Klimentově. Děti hrály s velkým nadšením a radostí. Za svůj výkon byly odměněny jmenovitými diplomy, náramky s upomínkou na letošní ročník a každá škola dostala několika nových míčů. Za skvělou organizaci děkujeme trenérům a hráčkám házenkářského oddílu TJ Sokol Lázně Kynžvart.

Mgr. Vladimíra Rychtrová

I v letošním roce jsme se zapojili do této matematické soutěže. Matematický klokan je určen žákům od 2. ročníku ZŠ až po studenty SŠ. Vznikla přibližně v roce 1980 v Austrálii a od roku 1991 se rozšířila do zemí Evropy. Dnes se již této soutěže účastní přes 6 milionů soutěžících z více než 60 zemí. Pořadatelem soutěže v ČR je Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou matematiky PdF UP a Katedrou algebry a geometrie PřF UP v Olomouci. Minulého ročníku se v naší republice této soutěže zúčastnilo 391 605 soutěžících.

Mgr. Hana Wirthová

V pondělí 12. března 2018 se klub nekoná.

Ve čtvrtek 8. března 2018 zhlédneme od 17 hodin divadelní hru Friedricha Schillera „Marie Stuartovna“ v podání herců chebského Západočeského divadla. Sraz bude opět v 16 hodin před školou.

Mgr. Lenka Lapská

Od 1. listopadu 2017 do 31. ledna 2018 probíhala na území České republiky propagační akce „Třídíme nápojové kartóny“. Naše škola se do ní zapojila formou projektového dne „Jak třídíme odpad“. Jeho obsah a zaslaná prezentace porotu zaujala, a tak jsme obsadili krásné druhé místo. V nejbližších dnech obdržíme odměnu v podobě košů na třídění nápojových kartonů. Všem zapojeným žákům i spolupracujícím pedagogům moc děkuji.

Mgr. Lenka Lapská

Dne 23. února 2018 proběhl v 1. třídě preventivní program „ Veselé zoubky“. S dětmi jsme si povídali o zásadách správné péče o zoubky, jak si čistit zoubky, aby byly bez kazu a proč navštěvovat zubního lékaře. Společně jsme shlédli film – Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek a po filmu jsme vyplnili pracovní listy. Některé úkoly jsme zkoušeli vypracovat na interaktivní tabuli. Na závěr děti dostaly dárkové preventivní taštičky s produkty péče o zoubky, z kterých měly velikou radost. Několik fotografií z akce si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.

Mgr. Jana Šályová