Aktuálně ze školy

Dne 14. 6. 2017 jsme se vypravili do hornického muzea v Plané. Pan průvodce nás zavedl do štoly Ondřeje Šlika, kde byly k vidění staré důlní chodby. Během prohlídky jsme se dozvěděli mnoho zajímavostí o dřívější práci v dolech. Pan průvodce nám také ukázal, jaké nástroje a mechanizmy se dříve používaly. Díky tomu jsme poznali, že dříve to měli horníci všechno o dost těžší. Součástí prohlídky bylo i vyprávění o historii města Plané. Exkurze se nám moc líbila.

Petr Zajan, 7. třída

V pondělí 12. června jsme vyrazili na náš první společný třídní výlet. Cílem byla ZOO Praha. Cesta příjemně ubíhala a v deset hodin dopoledne jsme již stáli před branou ZOO. Zvířata vypadala spokojeně a žákům se celý výlet líbil. Po několika hodinách chození kolem výběhů a pozorování krásných zvířat, byl čas vyrazit zpět. I s jednou zastávkou jsme zvládli návrat před pátou odpolední. Velmi děkuji paní Nadě Holubové za doprovod žáků a jim za pěkný den. Fotografie z našeho výletu je možné zhlédnout ve fotogalerii.

Mgr. Petr Ečer

Dne 8. 6. 2017 se žáci z naší školy zúčastnili tradičního sportovního klání Olympiády regionu Mariánskolázeňsko. Místem letošních klání ve čtyřech věkových kategoriích se stala Základní škola v Dolním Žandově. Vzhledem k probíhající rekonstrukci fotbalového hřiště se všechny disciplíny uskutečnily ve školní tělocvičně a přilehlých prostorách školy. Nejlepších výsledků dosáhla tradičně škola z Kynžvartu. Naši sportovci, ač řadu disciplín celkově vyhráli, se umístili na celkovém třetím místě. Všichni naši žáci podali skvělé výkony a vzorně reprezentovali školu ve Velké Hleďsebi.

Mgr. Stanislav Kvasnička

V úterý 6. 6. 2017 se naši prvňáčci vypravili vlakem na školní výlet. V Bečově nad Teplou je čekala prohlídka hradu a zámku s názvem Procházka minulostí. Žáci se mohli nejen dívat, ale také si vyzkoušet a potěžkat rytířskou košili, meč a rukavici. Odpoledne jsme navštívili Bečovskou botanickou zahradu, kde se děti ve výukovém programu dozvěděly o jedlých květech, z kterých si na závěr samy umíchaly salát.

Mgr. Vladimíra Rychtrová

Děti z druhé třídy letos jely vlakem na školní výlet do Plzně. Ve 3D Planetáriu se vypravily vesmírnou lodí Polaris na oba póly. Exkurze v Techmania Science Centre jim umožnila nahlédnout do tajů přírodních zákonů. Fotografie si prohlédněte v naší fotogalerii.

Jana Svobodová

Park Mirakulum ve středočeských Milovicích nabízí velkou zábavu pro malé i velké. Páťáci, ke kterým se přidala děvčat z 8. a 9. třídy, si vyzkoušeli mnoho herních prvků tohoto parku. Našli zde obří trampolíny, houpačky, lanová centra, podzemní a nadzemní bludiště, naučné stezky a zahrady, kreativní dílnu, expozici tříděného odpadu… Mnohé děti byly tak nadšené, že se chystají opakovat návštěvu parku o prázdninách s rodiči.

Vlasta Malá

Dne 2. 6. 2017 se konal na školní zahradě dětský denPořádala ho celá devátá třída pro žáky 1. stupně. Bylo pro ně připraveno 12 stanovišť a křížovka, kterou luštili. Na každém stanivišti byla hádanka, kterou museli uhodnout. Když měli splněné všechny úkoly na stanovištích a uhodnuté hádanky, čekala na ně malá odměna. Myslím, že děti to moc bavilo, některé soutěžily i několikrát na jednom stanovišti. Za celou devátou třídu můžu říct, že nás potěšilo, jak si to naši mladší spolužáci užili. A my jsme si to samozřejmě užili s nimi. Fotografie z akce jsou v naší fotogalerii.

Nikola Petrášková, žákyně 9. třídy

Kroužky vedené při ZŠ Velká Hleďsebe Angličtina hrou, Pohybové hry a Český jazyk netradičně jsou od 1. června 2017 ukončeny.

Ve středu 14. 6. 2017 od 17:00 hodin se koná informační schůzka pro rodiče žáků, kteří nastoupí do 1. třídy v září letošního roku.

Dne 30. 5. 2017 žáci 4. třídy podnikli výlet do plzeňské Techmania Science Centre. Děti si užily společnou jízdu vlakem, v objektu si prošly a vyzkoušely mnoho zajímavých interaktivních exponátů, u kterých měly příležitost zábavnou formou proniknout do tajů přírodních jevů a zákonitostí. V projekčním sále 3D Planetária pak na závěr s nadšením zhlédly filmy Sen o létání a Volný pád.

Mgr. Michaela Plachá

V poslední době je stále více kladen důraz na finanční gramotnost žáků základních škol. I naši žáci jsou v předmětu matematika seznamováni se základy finanční matematiky. Učí se pracovat například s pojmy jistina, úrok, úroková míra, daň. Naši osmáci se v rámci výuky matematiky zúčastnili besedy s pracovníky banky. Dozvěděli se tak důležité informace o účtech, spořeních, půjčkách nebo také hypotékách.

Ve středu 24. 5. 2017 se sešli žáci prvních tříd na školním hřišti v Drmoulu, aby si zahráli miniházenou. Učitelé a trenéři s potěšením sledovali, jak se malí hráči od posledního turnaje zlepšili. I tentokrát se děti radovaly z medailí a diplomů, které pro ně připravili organizátoři Lázeňské školní ligy z TJ Sokol Lázně  Kynžvart.

Mgr. Vladimíra Rychtrová

Ve středu 24. května 2017 se kroužek nekoná.

Žáci druhé třídy připravili překvapení pro maminky k jejich svátku. V úterý 16. 5. 2017 jim zahráli Jarní pohádku. Pečlivě se na ni připravili, vyrobili si masky a nacvičili i hudební doprovod k písničkám. Společně tak příjemně strávili podvečer ve škole. 

Jana Svobodová

Dne 25. 4. 2017 vyrazili žáci 7. třídy na exkurzi do Techmania Science Center v Plzni. Tématem byly kapaliny a plyny. Jednalo se o rozšíření učiva těchto látek. Žáci měli možnost vyzkoušet si některé velmi zajímavé pokusy a experimenty z oblasti plynů a kapalin. Dne 11. 5. 2017 vyrazili na stejné místo v rámci projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji, ve kterém spolupracujeme s Gymnáziem a obchodní akademií Mariánské Lázně, také žáci 9. třídy. V rámci této exkurze zhlédli komentovanou procházku Sluneční soustavou ve 3D. Také měli možnost se seznámit s množstvím techniky, která se využívá pro zkoumání vesmíru.

Mgr. Petr Ečer