Aktuálně ze školy

Ve středu 24. 5. 2017 se sešli žáci prvních tříd na školním hřišti v Drmoulu, aby si zahráli miniházenou. Učitelé a trenéři s potěšením sledovali, jak se malí hráči od posledního turnaje zlepšili. I tentokrát se děti radovaly z medailí a diplomů, které pro ně připravili organizátoři Lázeňské školní ligy z TJ Sokol Lázně  Kynžvart.

Mgr. Vladimíra Rychtrová

Ve středu 24. května 2017 se kroužek nekoná.

Žáci druhé třídy připravili překvapení pro maminky k jejich svátku. V úterý 16. 5. 2017 jim zahráli Jarní pohádku. Pečlivě se na ni připravili, vyrobili si masky a nacvičili i hudební doprovod k písničkám. Společně tak příjemně strávili podvečer ve škole. 

Jana Svobodová

Dne 25. 4. 2017 vyrazili žáci 7. třídy na exkurzi do Techmania Science Center v Plzni. Tématem byly kapaliny a plyny. Jednalo se o rozšíření učiva těchto látek. Žáci měli možnost vyzkoušet si některé velmi zajímavé pokusy a experimenty z oblasti plynů a kapalin. Dne 11. 5. 2017 vyrazili na stejné místo v rámci projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji, ve kterém spolupracujeme s Gymnáziem a obchodní akademií Mariánské Lázně, také žáci 9. třídy. V rámci této exkurze zhlédli komentovanou procházku Sluneční soustavou ve 3D. Také měli možnost se seznámit s množstvím techniky, která se využívá pro zkoumání vesmíru.

Mgr. Petr Ečer

Plackohraní se stalo příjemným zpestřením školní tvůrčí činnosti. Páťáci a žákyně předmětu užité výtvarné činnosti si vytvořili klíčenky, zrcátky, připínací placky a magnety. Vlastní motivy si děti nakreslily do připravených šablon a za pomoci přístroje, jim bylo vše zalisováno do požadovaného výrobku. Dílnička, která vznikla ve třídě, byla nevšedním zážitkem pro všechny zúčastněné.

Vlasta Malá

Žáci 3. třídy ve čtvrtek 11. května 2017 navštívili Techmania Science Center v Plzni. Den plný her, soutěží, poznávání i sportování žáky nadchl.

Žáci pátého až devátého ročníku se v úterý 9. května 2017 zúčastnili výchovného koncertu. Tématem byly „Největší hvězdy pop music od roku 1955 po rok 1980“. Koncert se konal v Mariánských Lázních v sále ZŠ Jih. Průvodní slova byla doprovázena zvukovými záznamy i živou produkcí vybraných  písní některých interpretů. Žákům se připravený program líbil, odměnili účinkující potleskem.

Mgr. Jaroslav Samek

Ve čtvrtek 5. května 2017 byli naši prvňáčci pasováni na ČTENÁŘE. Slavnostní chvíle se také zúčastnili jejich rodiče, sourozenci a prarodiče. Pro ně jsme si připravili pásmo básniček a pro maminky překvapení v podobě přáníčka. Za velikou snahu, píli a zvládnutou dovednost čtení byli žáci odměněni krásnou knížkou a diplomem. Fotografie z pasování prvňáčků najdete v naší fotogalerii.

Mgr. Vladimíra Rychtrová

V pátek 28. 4. 2017 se žáci osmé třídy naší školy vypravili na exkurzi do Techmanie v Plzni. Žáci si měli možnost prohlédnout expozici vesmír a zhlédli objednaný 3D pořad - Titáni doby ledové.  V expozici je asi nejvíce zaujala ukázka na gyroskopu, který si s nadšením největší odvážlivci i vyzkoušeli. 

Mgr. Lenka Stehlíková

Dne 27. 4. 2017 se na naší škole uskutečnil projektový den ke Dni Země. Žáci 3. – 5. třídy prošli během tří vyučovacích hodin několika stanovišti, na kterých plnili různé úkoly a soutěžili. Vše probíhalo a bylo spojeno s přírodou, její ochranou a organismy, které se v přírodě vyskytují. Bohužel vzhledem k nepříznivému počasí se celá akce musela odehrát v budově školy.
Rád bych touto cestou poděkoval vedení školy za podporu této akce, příspěvek na drobné odměny pro vítězné družstvo a sl. Žemličkové za obětavou pomoc při organizování této akce.

Mgr. Petr Ečer

Ve středu 3. května 2017 se kroužek nekoná.

V úterý 25. 4. 2017 navštívili žáci 3. ročníku nově vybudovaný areál - SVĚT ZÁCHRANÁŘŮ - centrum zdraví a bezpečnosti pro celou rodinu v Karlových Varech. Žáci se zúčastnili programu připraveného policisty a zaměřeného na bezpečnost dětí a chování v rizikových situacích. Zahráli si na detektivy, vyšetřovali zločin a také si vyrobili vlastní otisky prstů. Program byl velice zajímavý.

Mgr. Jaroslava Princlová

Již třetím rokem navštěvovali žáci naší školy zimní kurz golfu, který je součástí projektu „ Se školou na golf“. Ve čtvrtek 30. 3. ukončili zimní sezónu turnajem. Po krátké pauze budou pokračovat na golfovém hřišti v Lázních Kynžvart v letním kurzu.

Mgr. Vladimíra Rychtrová

Dobrý pomocník, avšak velmi zlý pán. Tak by mohly vyznít závěry přednášky o kyberšikaně připravené pracovníky Policie ČR pro naše osmáky a deváťáky. Žáci byli seznámeni s principy fungování sociálních sítí a s nebezpečím, kterému jsou lidé denně vystavováni. Dozvěděli se, jakým způsobem jsou tyto sítě zneužívány k páchání trestné činnosti a jak se chovat, aby toto nebezpečí bylo minimalizováno. Informace, které zde zazněly, všechny zúčastněné velice zaujaly a mnohdy i šokovaly. V závěru žáci pokládali dotazy, na které bylo precizně odpovídáno. Z ohlasů žáků vyplynulo, že se jim přednáška velmi líbila. Řadu z nich to nyní donutí přehodnotit své návyky při používání tolik moderních sociálních sítí.

Mgr. Stanislav Kvasnička

Žáci 1. a 2. třídy se v pondělí 10. 4. 2017 seznámili v rámci akce Veselé zoubky s tím, jak správně pečovat o svůj mléčný chrup. Na velkých modelech si nacvičovali správnou techniku čistění zubů. Cenné rady získali také od Hurvínka a Máničky v pohádce Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek. Několik fotografií, na kterých si můžete prohlédnout, jak to našim prvňákům a druhákům šlo, je umístěno v naší fotogalerii

Jana Svobodová