Aktuálně ze školy

Již čtvrtým rokem se naše škola účastní Lázeňské školní ligy v miniházené, kterou pořádá TJ Sokol Lázně Kynžvart. Prvního turnaje letošního školního roku se zúčastnili žáci 2., 3. a 5. ročníku. Zápasy se odehrály v krásném prostředí nové Sportovní haly Milana Prokeše v Lázních Kynžvart. Opět šlo především o to, aby si děti s radostí zasportovaly, a proto se neurčovalo konečné pořadí. Všichni hráči byli odměněni medailemi a diplomy.

Mgr. Vladimíra Rychtrová

Z technických důvodů vyhlašuje ředitelka školy na středu 9. 10. 2019 volný den (podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon).
Neprobíhá výuka. Je uzavřen provoz ŠD i ŠJ.

Mgr. Lenka Stehlíková, ŘŠ 

Žáci 7. třídy se na podzim tohoto roku zúčastní projektu „Čtenář na jevišti 2019“, který již po sedmé vyhlásila v rámci kampaně na podporu četby knih „Rosteme s knihou“ společnost Svět knihy. V rámci předmětu Literárně-dramatická výchova si žáci vyzkouší práci s knihou, zpracování literárního textu do podoby divadelního scénáře a následně budou vytvářet divadelní představení v podobě scénického čtení. Součástí je i výroba kulis, kterou se budou zabývat v hodinách výtvarné výchovy. Výslednou inscenaci zdokumentujeme a videozáznam zašleme k posouzení odborné porotě. Přeji svým žákům, aby je jejich počáteční nadšení neopustilo a aby právě jejich „dramatický počin“ porotu zaujal.

Mgr. Michaela Šůsová, vyučující LDV

Ve čtvrtek 12. září 2019 od 17 hodin proběhnou úvodní třídní schůzky pro zákonné zástupce žáků 1. až 9. třídy. Rodičům budou předány přístupové údaje do systému Bakaláři. Dále budou podány další důležité informace o průběhu školního roku 2019/2020 (GDPR - předání identifikačních údajů).

Školní rok 2019/2020 zahájíme dne 2. 9. 2019 (pondělí). Ve všech třídách bude probíhat výuka od 8:00 do 8:45 hodin.

Školní družina:
Přihlášku lze vyzvednout 2. 9. 2019 od 7:30 hodin ve školní družině u p. Jašíčkové, poplatek za ŠD po vyzvednutí přihlášky pak uhradit v ředitelně školy.

Školní jídelna:
Přihlásit se ke stravování je možné v pátek 30. 8. 2019 nebo v pondělí 2. 9. 2019 od 8:00  do 12:00 hodin ve školní jídelně u p. Mandové. 

1. 7. 20198:00 – 12:00 h26. 8. 201910:00 – 12:00 h
2. 7. 20198:00 – 12:00 h27. 8. 20198:00 – 11:00 h
3. 7. 20198:00 – 12:00 h28. 8. 20198:00 – 11:00 h
22. 8. 20198:00 – 10:00 h29. 8. 20198:00 – 9:00 h
23. 8. 20198:00 – 10:00 h30. 8. 20198:00 – 10:00 h

Mgr. Lenka Stehlíková, ředitelka školy

 

Přejeme všem žákům školy krásné prázdniny plné příjemných zážitků.

 

 

Po celý školní rok 2018/2019 probíhala matematická soutěž MATÍK. Do soutěže byli zapojeni všichni žáci 2. stupně naší školy. Soutěž měla 30 kol, ve kterých žáci plnili vždy 3 soutěžní úlohy. Ve středu 26. června 2019 se žáci při vyhlášení výsledků dozvěděli, jak vše dopadlo a kdo se stal vítězem 6. ročníku soutěže. Nejúspěšnější řešitelé byli za celoroční snahu odměněni. Všem výhercům blahopřejeme!!!

Mgr. Hana Wirthová

Projektový den ve škole byl věnován tomu, jak se zachovat v krizové situaci při požáru.  Ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Karlovarského kraje naši žáci zažili, jak vypadá záchrana osob z budovy. Během krátké doby pomocí speciálního žebříku byli figuranti z řad našich žáků evakuováni ze školy. Po ukončení záchranné akce se pak ještě dozvěděli řadu důležitých informací a prohlédli si hasičskou techniku. Projektový den byl pro žáky poučný, budou si umět v případě požáru lépe poradit. Hasičům z HZS Karlovarského kraje patří velké poděkování za skvěle připravenou akci pro naše žáky. Fotografie z akce najdete v naší fotogalerii.

Dne 17. 6. 2019 naši sedmáci navštívili v rámci svého školního výletu jedinečné zařízení Techmania Science Center v Plzni. Ta si pro ně již tradičně připravila množství experimentů a způsobů poznání, jak funguje svět kolem nás kombinací všech vjemů. Zde vystavené exponáty, si žáci mohli osahat, vyzkoušet. Jejich prostřednictvím, navíc velice přirozenou formou se mohli seznámit s podstatou některých přírodních jevů přírodní jevů a zákonitostí anebo z oborů lidských činností. Výsledným poznáním bylo, že třeba i fyzika může být  dobrodružstvím a že film je zase věda. Výlet se všem líbil a jediným nedostatkem bylo snad i málo času na ještě podrobnější seznámení se se všemi exponáty.

Mgr. Stanislav Kvasnička

Naše škola je dlouhodobě zapojena do projektů Mléko do škol a Ovoce do škol. Dodavatelská firma kromě pravidelných dodávek ovoce a mléčných výrobků posílá i ochutnávkové koše s mléčnými výrobky, které vyrábí, a koše s různými druhy ovoce. Děti si tak mohly ochutnat mléčné výrobky a ovocné plody, které často nekupují.

V poslední době je stále více kladen důraz na finanční gramotnost žáků základních škol. I naši žáci jsou v předmětu matematika seznamováni se základy finanční matematiky. Učí se pracovat například s pojmy jistina, úrok, úroková míra, daň. Aby věděli, jak to vypadá v praxi, zúčastnili se naši osmáci besedy s pracovníky banky.

V pátek 28. 6. 2019 bude vydáván ve školní jídelně oběd pro žáky od 10:00 do 12:00 hodin. Pokud se nebude žák v tento den ve školní jídelně stravovat, je nutné včas oběd odhlásit.

 

Zveme všechny občany na Výstavu výtvarných prací žáků ZŠ Velká Hleďsebe, kterou je možné si prohlédnout od 13. 6. 2019 do 27. 6. 2019 v Obecní knihovně Velká Hleďsebe.

 

 

V úterý 11. 6. 2019 proběhla tradiční sportovní olympiáda základních škol regionu Mariánskolázeňsko. Pořadatelem letošního ročníku byla tentokrát naše základní škola. Všechny disciplíny se odehrály v areálu místního fotbalového klubu. Soutěžilo se v běžeckých disciplínách, hodu medicinbalem, skoku do dálky a přetahované. Po sečtení všech bodů a umístění naše škola získala pohár za celkové druhé místo. Fotografie ze soutěže si prohlédněte v naší fotogalerii.