Aktuálně ze školy

Z technických důvodů vyhlašuje ředitelka školy na úterý 8. 1. 2019 volný den (podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon).
Neprobíhá výuka. Je uzavřen provoz ŠD i ŠJ.

Mgr. Lenka Stehlíková, ŘŠ 

Jako každý rok, tak i letos jsme na naší škole pořádali Vánoční dílny. Děti z prvního stupně si zde vyrobily přáníčka, origami, nabarvily sklenice na svíčku, ale také nádherně ozdobily šišky. Rodiče si mezitím mohli dát čaj a cukrovím, nebo se také zapojit. Za možnost uskutečnit tuto akci děkujeme paní ředitelce a členům žákovského parlamentu pod vedením pana učitele Jaurise, kteří dětem pomáhali s výrobou a organizací akce.

V pondělí 17. prosince 2018 čekalo na děti, které navštěvují školní družinu, vánoční odpoledne se stromečkem, na který si děti samy vyrobily ozdoby. Pod stromečkem čekala nadílka, děti našly dárky, hračky určené pro společné chvíle ve školní družině. V příjemné vánoční atmosféře jsme si všichni zazpívali koledy, ochutnali cukroví s vánočním čajem a vyzkoušeli i některé vánoční zvyky.

Jana Jašíčková

V pondělí 17. prosince 2018 si žáci 2. třídy zpříjemnili adventní čas ve škole pečením a zdobením perníčků. Celou školou se linula nádherná vůně. S organizací nám pomohlo pět maminek a jedna babička dětí, za pomoc jim velmi děkujeme. Dětem se celá akce moc líbila. Několik fotografií si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.

Mgr. Jana Šályová

V úterý 11. 12. 2018 se sedmáci a osmáci ocitli v prostorách Obecního domu, kde je uvítaly výstavní prostory secesním charakteru. Pro výstavu, Muchovy Slovanské epopeje, tvořily tyto prostory vhodnou a důstojnou kulisu. Pohled na monumentální dílo přinesl všem nevšední zážitek. K navození vánoční atmosféry přispěla procházka po Staroměstském náměstí.

Vlasta Malá, Mgr. Michaela Plachá

 

Srdečně vás zveme na vánoční dílny v budově školy, které se budou konat 13. prosince 2018 od 14:00 do 16:00 hodin. Je  pro vás připravena výroba vánočních dekorací. Přijďte s dětmi vytořit malý dárek, načerpat vánoční atmosféru.

žáci školního parlamentu

I v letošním roce navštívil děti z naší školy Mikuláš s anděly a čerty. Některé děti obdarovali andělé malými dárky za to, že byly po celý rok hodné, jiné ale vyvolal Mikuláš před tabuli (jejich jména četl z Knihy hříchů), aby místo dárku dostaly uhlí. O ty nejzlobivější se pak postarali čerti. Hříšníci pekelníkům nejprve zazpívali nebo zarecitovali. Poté museli slíbit, že už budou hodní. Celou akci skvěle připravili naši žáci 9. třídy, za což si zaslouží velkou pochvalu.

V neděli 2. prosince 2018 zpívali již tradičně zástupci žáků 1. i 2. stupně základní školy u kostela sv. Anny ve Velké Hleďsebi vánoční písničky. U rozsvíceného vánočního stromu v naší obci tak pomohli navodit příjemnou atmosféru první adventní neděle. Všem dětem, které nacvičily pod vedením p. učitelky Svobodové vánoční pásmo písniček, patří poděkování za reprezentaci naší školy.

Informujeme rodiče, že třídní schůzka proběhne v úterý 11. 12. 2018 od 17 hodin. Rodičům a žákům 9. třídy  budou poskytovány informace o průběhu přijímacího řízení na SŠ. Této informační schůzky se zúčastní zástupci středních škol.

Ve středu 5. 12. 2018 se kroužek nekoná.

Již třetím rokem se žáci naší školy účastní turnajů v miniházené. Druhý turnaj v tomto školním roce se odehrál v krásném prostředí nové sportovní haly v Lázních Kynžvart. Vybraní žáci I. stupně si zahráli 5 zápasů ve dvou kategoriích – 2. a 3., 4. a 5. ročník. Osvědčený systém střídání hned po střelbě na bránu nenechal nikoho dlouho sedět na lavičce. Děti měly velkou radost z diplomů a medailí, které obdržel každý hráč. Děkujeme trenérům a hráčkám házenkářského oddílu TJ Sokol Lázně Kynžvart za skvělou organizaci turnaje.

Mgr. Vladimíra Rychtrová
 

V rámci již sedmého ročníku celorepublikového dobrovolnického projektu 72 hodin uspořádal Žákovský parlament Sovičky ve dnech 24. až 26. října sbírku pro Útulek pro opuštěné psy Mariánské Lázně. Během těchto tří dnů členové parlamentu vybírali od žáků naší školy i jejich rodičů psí krmivo, které bylo po skončení akce doručeno do útulku. Nejvíce se vybralo od zástupců první třídy. Na druhém místě se umístila druhá třída a na třetím místě třída třetí. Děkujeme všem dárcům i organizátorům.

Mgr. František Jauris

Ve středu 14. listopadu 2018 se kroužek nekoná.

Ve čtvrtek 8. listopadu 2018 se kroužek nekoná.

Skupina žáků ze 3. a 4. třídy se 6. 11. 2018 zúčastnila Turnaje mezi základními školami v disciplínách – Piškvorky, Pexeso, Člověče nezlob se. Turnaj byl organizován v rámci pracovní skupiny MAP II 2.4 B Matematická gramotnost projektu „Vzdělávání na Mariánskolázeňsku“, do kterého je naše základní škola zapojena. Děti si užily celé dopoledne v příjemném prostředí hraním známých her a vybojovaly pro naši školu krásné 2. místo.