Aktuálně ze školy

Skupina žáků ze 3. a 4. třídy se 23. 10. 2019 zúčastnila Turnaje mezi základními školami v disciplínách – Piškvorky, Pexeso, Člověče nezlob se. Turnaj byl organizován v rámci pracovní skupiny MAP II 2.4 B Matematická gramotnost projektu „Vzdělávání na Mariánskolázeňsku“, do kterého je naše základní škola zapojena. Děti si užily celé dopoledne v příjemném prostředí hraním známých her. Fotografie si prohlédněte v naší fotogalerii.

I v letošním roce si 13 žáků z 8. a 9. třídy ověřilo svoje znalosti v soutěži Přírodovědný klokan. Tato soutěž vznikla v roce 2006. Pořadatelem soutěže je Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. Průběh soutěže je obdobný jako u dobře známého a zavedeného Matematického klokana, kterého se každoročně účastníme. Více o této soutěži se můžete dozvědět zde.

Ve dnech 29. a 30. října 2019 probíhají podzimní prázdniny.

Letouni, nový výraz pro žáky 4. a 5. třídy. V rámci ekologického programu věnovanému netopýrům, se děti dozvěděly, že nový výraz patří pro označení skupiny, do které právě netopýři patří. Zjistily, že tito živočichové vydávají zvuky pro lidské ucho neslyšitelné, ale pro netopýra důležité – dokážou určit svoji polohu v prostoru, rozpoznat překážky a kořist. Zahrály si několik her, ve kterých byly vtaženy do života těchto zvířátek.

Vlasta Malá

V rámci předmětu Člověk a svět práce v 6. a 7. ročníku proběhly vyučovací hodiny, které žáci vyplnili referáty a povídáním o svých mazlíčcích. Následovala osobní setkání s chovateli a jejich mazlíčky. Obrázky z vydařené akce si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.

Mgr. Michaela Plachá

V pátek 11. října 2019 se žáci 2. a 3. třídy vypravili s jízdními koly nebo s koloběžkami do areálu bývalých kasáren v Klimentově. Tam na ně čekalo mobilní dopravní hřiště s mnoha dopravními značkami, kruhovým objezdem, přechody pro chodce a železničním přejezdem. Děti si zábavnou formou zopakovaly základní dopravní předpisy pro cyklisty a chodce. Tímto děkujeme organizátorům této akce za pozvání a děti se už teď těší, až si jízdu na hřišti podobného typu budou moci zopakovat. Několik fotografií z akce si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.

Mgr. Jana Šályová

V úterý 8. října 2019 navštívili naši prvňáčci divadelní představení v Městském divadle v Mariánských Lázních. Veselá a svižná pohádka PŘÍHODY MAXIPSA FÍKA v podání herců Divadla Karpet Praha, děti velmi zaujala. S nadšením se zapojovaly do průběhu pohádky a společně s Ájou a Fíkem si zazpívaly několik písniček.

Mgr. Vladimíra Rychtrová

Ve čtvrtek 10. října 2019 se žáci 9. třídy zúčastnili Burzy středních škol, kterou pořádala Integrovaná střední škola v Chebu. Seznámili se s prostorami ISŠ, měli možnost nahlédnout do dílen jednotlivých oborů a sami si vyzkoušet několik praktických úkonů. Následně absolvovali pohovory se zástupci středních škol a středních odborných učilišť Karlovarského kraje a získali přehled o tom, jaké obory zdejší školy nabízí. Fotografie z místa konání naleznete ve Fotogalerii.

Mgr. Michaela Šůsová, kariérový poradce
 

V úterý 7. října 2019 jsme ve školní družině prožili "Jablíčkové odpoledne". Povídali jsme si o jablíčkách, jakou mají zázračnou moc a to nejen v pohádkách, ale především v každodenním životě. Nechyběly básničky, pohádka, jablíčkové soutěže, počítání i jablíčkové výtvarné tvoření. Nejoblíbenější byla určitě ochutnávka jablečného závinu, jablečného čaje a ochutnávka nakrájených jablíček. Bylo to příjemně strávené odpoledne.

Jana Jašíčková

V pondělí 7. 10. 2019 se žáci 2. a 3. třídy zúčastnili exkurze pod názvem  Není mládě jako mládě. Děti se dozvěděly, jak mláďata různých živočichů přicházejí na svět nebo jaký význam pro život má vajíčko. Na školní zahradě se jim podařilo vypátrat mláďata drobných živočichů a vyzkoušely si roli ptačích rodičů při krmení svých holátek.

Jana Svobodová

Již čtvrtým rokem se naše škola účastní Lázeňské školní ligy v miniházené, kterou pořádá TJ Sokol Lázně Kynžvart. Prvního turnaje letošního školního roku se zúčastnili žáci 2., 3. a 5. ročníku. Zápasy se odehrály v krásném prostředí nové Sportovní haly Milana Prokeše v Lázních Kynžvart. Opět šlo především o to, aby si děti s radostí zasportovaly, a proto se neurčovalo konečné pořadí. Všichni hráči byli odměněni medailemi a diplomy.

Mgr. Vladimíra Rychtrová

Z technických důvodů vyhlašuje ředitelka školy na středu 9. 10. 2019 volný den (podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon).
Neprobíhá výuka. Je uzavřen provoz ŠD i ŠJ.

Mgr. Lenka Stehlíková, ŘŠ 

Žáci 7. třídy se na podzim tohoto roku zúčastní projektu „Čtenář na jevišti 2019“, který již po sedmé vyhlásila v rámci kampaně na podporu četby knih „Rosteme s knihou“ společnost Svět knihy. V rámci předmětu Literárně-dramatická výchova si žáci vyzkouší práci s knihou, zpracování literárního textu do podoby divadelního scénáře a následně budou vytvářet divadelní představení v podobě scénického čtení. Součástí je i výroba kulis, kterou se budou zabývat v hodinách výtvarné výchovy. Výslednou inscenaci zdokumentujeme a videozáznam zašleme k posouzení odborné porotě. Přeji svým žákům, aby je jejich počáteční nadšení neopustilo a aby právě jejich „dramatický počin“ porotu zaujal.

Mgr. Michaela Šůsová, vyučující LDV

Ve čtvrtek 12. září 2019 od 17 hodin proběhnou úvodní třídní schůzky pro zákonné zástupce žáků 1. až 9. třídy. Rodičům budou předány přístupové údaje do systému Bakaláři. Dále budou podány další důležité informace o průběhu školního roku 2019/2020 (GDPR - předání identifikačních údajů).

Školní rok 2019/2020 zahájíme dne 2. 9. 2019 (pondělí). Ve všech třídách bude probíhat výuka od 8:00 do 8:45 hodin.

Školní družina:
Přihlášku lze vyzvednout 2. 9. 2019 od 7:30 hodin ve školní družině u p. Jašíčkové, poplatek za ŠD po vyzvednutí přihlášky pak uhradit v ředitelně školy.

Školní jídelna:
Přihlásit se ke stravování je možné v pátek 30. 8. 2019 nebo v pondělí 2. 9. 2019 od 8:00  do 12:00 hodin ve školní jídelně u p. Mandové.