Aktuálně ze školy

V úterý 30. března 2010 navštívili žáci 5. třídy své budoucí spolužáky v ZŠ a MŠ Tři Sekery. S novými kamarády ztrávili příjemné dopoledne při plnění "desetibojařských úkolů". Žáci byli rozděleni do družstev. V deseti disciplínách si mohli vyzkoušet, jak jsou šikovní a nápadití. Při akci panovala příjemná atmosféra a všichni se báječně bavili.

 

Ve čtvrtek 29. 4. 2010 zhlédneme další představení Západočeského divadla Cheb  Příběhy obyčejného šílenství. Jedná se o komedii Petra Zelenky, autora známého filmu Knoflíkáři. V ní se hlavní hrdina Petr (v podání Petra Konáše) např. snaží získat zpět přítelkyni Janu nebo přežít matčinu přespřílišnou péči…

Sraz jako vždy v 16 hodin u „Jednoty“!

Vyhlašujeme výtvarnou soutěž pro žáky 1. - 5. třídy:

KRTEČEK – nejoblíbenější pohádková postavička

Malujeme pastelkami, vodovkami, temperami. Obrázky odevzdávejte ve školní družině paní vychovatelce Jašíčkové do 16. 4. 2010. Všechna díla budou vystavena, nejzdařilejší budou odměněna!!!
 

Naši žáci navštívíli v Mariánských Lázních program hudebníků Mgr. Milana Parnahaje a Josefa Šlika. Žáci 6. – 9. ročníku se seznámili s největšími hvězdami populární hudby od 50. let do 70. let minulého století. V pásmu realizovaném dvěma hudebníky se prolínalo mluvené výkladové slovo s hudebními vstupy, kdy oba účinkující buď zpívali a hráli „na živo“ nebo pouštěli ukázky. Poslechli jsme si tak Elvise Presleyho, Beatles, Rolling Stones a další klasiky pop music. Pořad se líbil díky tomu, že právě tato hudba oslovuje naše žáky nejvíce.

Minulý týden jsme s naší třídou navštívili Zoologickou a botanickou zahradu v Plzni. Doprovázely nás paní učitelka Rychtrová a Malá. V zoo jsme měli průvodce Martina, který nám řekl spoustu zajímavostí o zvířatech. Nejvíc se nám líbili lemuři, kteří se vyhřívali na sluníčku a vypadali jako meditující Budha.
Bylo to tam moc krásné. Určitě byste se tam měli také podívat!!!

Napsali žáci 5.třídy.

Další fotografie si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.

Naši žáci se i letos zapojili do této matematické soutěže. Matematický klokan je mezinárodně koordinovaná soutěž, která je určena žákům od 2. ročníku základní školy až po studenty škol středních. Vznikla přibližně v roce 1980 v Austrálii a od roku 1991 se rozšířila do zemí Evropy. Dnes se již této soutěže účastní na dva a tři čtvrtě milionu soutěžících ze 30 zemí. Pořadatelem soutěže v ČR je Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou matematiky PdF UP a Katedrou algebry a geometrie PřF UP v Olomouci.

Upozorňuji  žáky, kteří dneska nebyli  ve škole a jsou přihlášeni do soutěže Lidice21, že první kolo končí již tuto neděli 7. 3. 2010.  Do tohoto data je nutné zaslat nejen vědomostní test, ale i literární práci  na předepsané téma. POZOR!!  Práce poslané po tomto termínu nebudou do soutěže zařazeny!!!

Správné odpovědi budou k dispozici od 20. 5. 2010.

V týdnu od 8. 3. 2010 do 12. 3. 2010 probíhají jarní prázdniny.

V únoru jsme se zúčastnili okresního kola halového fotbalu, který se konal ve Skalné. Za odborného vedení fotbalového trenéra z Velké Hleďsebe jsme bojovali ze všech sil. Vyhranými zápasy jsme si zajistili druhé místo, a tím i postup do krajského kola, které se konalo počátkem března opět ve Skalné.

Dne 18. března se opět vydáme do Chebu. V tamějším divadle tentokrát zhlédneme dovozové představení VAGABUNDI - Teatro pantomissimo.

Sraz všech předplatitelů bude na našem známém místě u "Jednoty" v 16 hodin.

Dobrou náladu a pěkné oblečení s sebou!!!!

Naše škola i v letošním školním roce organizuje v rámci osnov tělesné výchovy pro žáky 7. tříd (případně 8. tříd) lyžařský kurz zaměřený na sjezdové lyžování. Lyžařský výcvik proběhne ve sjezdovém areálu Mariánské Lázně v termínu od 23. 2. 2010 (úterý) do 27. 2. 2010 (sobota – včetně). Bližší informace naleznete v příloze.

POZOR!

Schůzka proběhne výjimečně ne ve čtvrtek, ale již zítra (tj. v úterý 23. 2. 2010) od 14 - 16 hodin.

I v letošním školním roce se naši žáci zúčastnili této oblíbené matematické soutěže. Je určena všem žákům 6. a 7. ročníků základních škol a jim odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Cílem Pythagoriády je zvýšit zájem o matematiku u co nejširšího počtu žáků. Úlohy této soutěže vycházejí ze znalostí matematiky odpovídajících ročníků ZŠ a víceletých gymnázií. Zúčastnit se může každý žák příslušného ročníku - není tedy nutné být matematickým talentem.

V současné době probíhá 5. ročník mezinárodní internetové vědomostní soutěže "Lidice pro 21. století", vyhlášené Vojenským historickým ústavem Praha a Filozofickou fakultou UK. Naši žáci se do ní aktivně zapojili - stejně jako v loňském roce, kdy získali pro školu přední umístění v soutěži škol. Jako ocenění jsme obdrželi publikace vydané Památníkem Lidice.

Věříme, že se našim soutěžícím bude dařit i letos !!!

S žáky 1. stupně jsme navštívili Západočeské divadlo Cheb. Všichni si krásně užili exotickou orientální pohádku Dobrodružství Sindibáda mořeplavce, plnou humoru a napětí. Sledovali jsme Sindibáda, jak cestuje po všech světových mořích, čelí zrádným kamarádům, bojuje s lesní ženou Jamambou a jak nakonec zachrání krásnou Vasilisu z moci zlého Krále diamantového údolí.