Aktuálně ze školy

Prostřednictvím zástupce vedení HZS Karlovarského kraje, stanice Mariánské Lázně bylo naší škole dodatečně předáno poděkování za účast na cvičení záchranných složek Thermi 2010, které se konalo v naší obci dne 23. září 2010.

V úterý 2. 11. 2010 se zástupci I. a II. stupně zúčastnili plaveckých závodů v plaveckém bazénu v Mariánských Lázních. V silné konkurenci mariánskolázeňských škol se snažili zaplavat co nejlepší výsledky. Žáci tak získali cenné zkušenosti. Za reprezentaci školy jim patří pochvala.

V úterý dne 26. 10. 2010 se žáci deváté třídy zúčastnili již každoročně plánované návštěvy Úřadu práce v Chebu, zaměřené na budoucí volbu povolání. Získají zde informace o středních školách, o možnostech uplatnění v budoucnosti. To vše jim pomůže se správně rozhodnout. 
Několik fotografií najdete v naší fotogalerii.

V úterý 26. 10. 2010 proběhla v naší škole zdařilá oslava tradičního anglického svátku. Žáci 1. - 5. ročníku se převlékli do krásných masek. Vyučujícím byli nápomocni vybraní žáci z 8. ročníku, kteří si s dětmi zazpívali a vyhodnotili nejoriginálnější masky.

 Ve dnech 27. 10. a 29. 10. 2010 probíhají podzimní prázdniny.

Ve středu 19. října si žáci z 8. a 9. třídy ověřili svoje znalosti v soutěži Přírodovědný klokan. Tato soutěž vznikla v roce 2006. Pořadatelem soutěže je Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. Průběh soutěže je obdobný jako u dobře známého a zavedeného Matematického klokana, kterého se každoročně účastníme.

V pátek 15. října 2010 se nebude konat kroužek počítačů.

Již příští čtvrtek 21. října 2010 zhlédneme představení V OSM U ARCHY, a to ve studiu d od 17 hodin. Jde o bajku kříženou s groteskou o tučňácích, kterým se podaří díky nepozorné holubici na Noemovu archu proklouznout v nestandartním počtu tří.

Autobusová doprava zůstává zachována jako loňský rok i s nástupními místy.

Peníze za předplatné (700 Kč) přineste do konce tohoto týdne p. uč. Mikulášové.

Výběr dvanácti chlapců ze sedmého, osmého a devátého ročníku se zúčastnil turnaje v minikopané. Na turnaj se dostavilo celkem pět týmů z okolních škol. Sportovní klání se odehrávalo 7. října 2010 na ploše fotbalového hřiště Viktoria Mariánské Lázně. I přes poměrně chladné počasí se snažili mladí sportovci podávat maximální výkony. Našemu týmu se podařilo získat krásné 3. místo.

V pátek 8. října 2010 se nebude konat kroužek počítačů.

V pátek 1. října 2010 se žáci 2. stupně naší školy vydali fandit na MS v basketbalu žen, které se konalo v Karlových Varech. Všichni se na akci moc těšili.
V hale KV Arény panovala fantastická atmosféra. Naši žáci se vrátili plni zážitků z této výjimečné akce.

Několik fotografií, ze kterých je patrné nadšení dětí, je možné si prohlédnout v naší fotogalerii.

 V úterý 21. září byli žáci 1. a 2. ročníku v planetáriu v Praze. Pořad malé návštěvníky zaujal. Za krásného počasí se pak ještě v doprovodu paní učitelky Borkové a Svobodové a několika maminek prošli Vyšehradem. Z vydařeného výletu se vraceli všichni spokojeni.

Fotografie z exkurze si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.

Ve čtvrtek 23. září 2010 od 17 hodin proběhne třídní schůzka pro rodiče žáků 3. třídy.

Nová divadelní sezóna se nezadržitelně blíží! Naše škola zajišťuje i v letošním školním roce předplatné na divadelní představení Západočeského divadla Cheb. V průběhu školního roku čeká předplatitele 6 představení (skupina MC). Hracím dnem je již tradičně čtvrtek. Představení začínají v 17.00 hodin. Sraz abonentů bude jako vždy v 16 hodin u "Jednoty". Další informace budou oznámeny na nástěnce DIVADLO v 1. patře školy. Zájemci se přihlásí u paní učitelky Mikulášové do 20. září 2010.

Nová nabídka zájmových kroužků pro školní rok 201O/2011 pro žáky školy je umístěna zde. Přihlášky je možné vyzvednout v ředitelně školy. Přihlášky na kroužky vedené základní školou lze stáhnout na našem webu.